palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

HELL Élménypark építészeti ötletpályázat

Az ötletpályázat tárgya Szikszó déli határánál található területre (hrsz: 051/1)- a meglévő HELL Energy üzemterülettől délre fekvő telekre tervezendő – HELL ÉLMÉNYPARK és az ahhoz kapcsolódó funkciók koncepcionális megtervezése és bemutatása.

A tervpályázat célja

A pályázat célja Szikszó 051/1 hrsz-ú területen megvalósítandó HELL ÉLMÉNYPARK és a hozzá kapcsolódó külső funkciók megvalósításának koncepcionális megtervezése. A tervezendő tömegek: 40 szobás ****-os hotelépület; 150 fős olasz étterem; . A tömegekhez kapcsolódó külső funkciók: CIK-FIA „C” kategóriás, 800 fm hosszúságú külső gokartpálya; maximum 15 000m2 szabadidőpark (játszótér, adventure golfpálya, műfüves futsalpálya, élménymedence és a hozzájuk kapcsolódó esetleges tárolók).

A tervpályázat jellege Ötletpályázat.
A tervpályázat formája Titkos.

A tervpályázaton való részvétel feltételei

A pályázaton magyar állampolgárságú építészmérnök/ tájépítész végzettséggel rendelkezők ill. főiskolai/egyetemi hallgatók vehetnek részt.

A tervpályázat hallgatói résztvevői az alábbi felsőfokú oktatási intézmények hallgatója lehet:

 • Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar 1111 Budapest, Gellért rakpart 3.
 • Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar, Építészmérnöki Szak 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építész Tanszék 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Építéstani Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u.4.
 • Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Építész Szakmai Intézet, 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.
 • Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest, Thököly út 74.
 • Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Építészmérnöki Szak 9025 Győr, Egyetem tér 1.

A tervezők ill. hallgatók (az egyetemek között) szabadon társulhatnak. Egy tervező ill. hallgató csak egy pályamű elkészítésében vehet részt.

A tervpályázatból való kizárás

A zsűri a tervpályázatból a tervcsomag megtekintése nélkül kizárja a beadási határidő után érkezett pályázatot, és kizárja a titkosságot sértő pályázatot. Kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát, illetve a formai követelményeket nem teljesítő, vagy hiányos pályaműveket.

A tervpályázat ütemezése

 • A tervpályázat meghirdetése: 2013. szeptember 27. péntek
 • Helyszíni szemle: bejárást a kiírók nem szerveznek, a területet egyéni megtekintéssel lehet megismerni.
 • Kérdések beküldésének határideje: 2013. október 7. hétfő. a kérdéseket a palyazat@hellenergy.hu címen lehet feltenni.
 • Kérdésekre adott válaszok határideje: 2013. október 8. kedd.
 • Pályaművek (a boríték) feladásának határideje: 2013.október 14. hétfő 24:00 óra .
 • Pályázat eredményének kihirdetése: 2013. október 25. péntek 14:00 óra.

A pályaművek benyújtása

A pályaműveket kizárólag digitálisan, lehet és kell benyújtani, melyet postai úton a megadott címre, a feladat leadási határidejéig be kell nyújtani. A DVD-re a pályázók által választott jeligét tartós filctollal, olvashatóan rá kell írni. Külön a pályázók adatait tartalmazó borítékot ugyancsak postai úton külön kell beküldeni jeligével ellátva. A beküldési határidő megegyezik az pályázat beküldés határidejével.

A pályaművek beadásának menete a következő:

 1. A pályaműveket és külön a pályázók adatait és jeligével ellátott, nyilatkozatokat (szerzőnként) és adatlapot tartalmazó borítékot 2013. október 17. 24:00 óráig kell elküldeni elektronikusan a palyazat@hellenergy.hu, levélben Hell Energy Magyarország Kft. 1075 Budapest, Károly krt. 1. címre – a formai előírásokat betartó – PDF formátumban. A terveket titkosságot biztosító óriásfájllal, fájlküldő szolgáltatással is el kell küldeni úgy, hogy ott a feladó e-mailjének a palyazat@hellenergy.hu címet kell megjelölni.
 2. A pályázók adatait tartalmazó borítékokat a tervek elbírálása után, a zsűri bontja ki. 1.12. Formai előírások Minden pályázónak min. 3, max. 4 db A2-es méretű tervlapot kell beadnia digitálisan, 300 dpi felbontású pdf. formátumban elmentve, kiegészítve 1-5 oldalas műleírással pdf. formátumban. Az összes fájlméret nem haladhatja meg a 60 MB-ot.

Beadandó tervek:

 • Koncepcionális helyszínrajz (M=1:500), a tervezett épületek, tömegek elrendezésével, a hozzájuk kapcsolódó külső funkciók feltüntetésével, megközelítés (utak) jelölésével ellátva.
 • Koncepcionális alaprajzok (M=1:500) a helyszínrajzba vagy helyszínrajzi részletbe illesztve, a környezet tervezett kialakításával, a kapcsolatok esetleges megjelenítésével, anyaghasználatok jelölésével.
 • A javaslat megértéséhez szükséges metszetekkel, részletrajzokkal, a megértéshez szükséges méretarányban.
 • A javaslat megértéséhez fontos és szükséges látványtervek és egyéb magyarázó ábrák.
 • Műszaki leírás: – Mutassa be a kialakítás koncepcióját, annak legfontosabb elemeit, illetve minden olyan megoldást, ami a tervekről nem olvasható le, de a koncepció részét képezi.

A zsűri összetétele

A tervpályázati zsűri tagjai: Barabás Ernő, HELL ENERGY MAGYARORSZÁG Kft. Szabó Tamás, HELL RING Kft. Pető György, PEKA BAU 2000 Kft.

A pályaművek díjazása

A pályaművek díjazására összesen 1 000 000 Ft áll rendelkezésre. 1.15.2. A zsűri a pályaművek közül az első három kiválasztott pályaművet részesíti díjazásban.

 • Az I. díj összege: 500 000 Ft,
 • II. díj összege: 300 000 Ft,
 • III. díj összege: 200 000 Ft.

A kifizetés menete: a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek a kiíró – hiánytalanul kitöltött adatlap (letölthető a megadott webcímről) és nyilatkozat (letölthető a megadott webcímről) esetén – legkésőbb a végeredmény kihirdetését követő 15 napon belül átutalja.

A zsűri megfelelő színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.

A zsűri eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Letölthető dokumentumok

pályázati csomag

A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése

A zsűri döntése alapján a Kiírók 2013. október 27. 14:00-kor a www.hellenergy.hu ill. www.hellring.com elérhető honlapon kihirdetik a pályázat eredményét. A pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek legkésőbb a végeredmény kihirdetését követő 15 napon belül átutalja.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályamű azonosítása A tervlapokon és a beküldött DVD lemezen, ill. az elektronikus beküldés során (a megjegyzés rovatban, e-mail cím nélkül) azok beazonosítására, kizárólag egy általuk tetszőlegesen választott jeligét kell feltüntetni. A tervlapokon, ill. a pályázók adatait tartalmazó külön lezárt borítékon csak az jelige szerepelhet. A jeligét minden csapat önmaga választja.

A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása

A díjazásban részesült pályamunkák a Kiírók tulajdonába kerülnek, akik a pályamunkákat egy későbbi esetleges megvalósulást előkészítő tervezési program véglegesítésére, illetve szakmai- és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül, további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatják, azokat többszörözhetik, terjeszthetik, nyilvánosságra hozhatják.

A Kiírók a díjazásban részesült pályamunkák korlátozás nélküli átdolgozási jogával élhetnek.

Bővebben: http://www.hellring.com/