palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hello holnap! Sajtódíj

Fenntarthatósági témákra nyitott, és azokat rendszeresen feldolgozó újságírók számára ír ki pályázatot a Magyar Telekom és a hello holnap! kezdeményezésére alakult Fenntarthatósági Média Klub. A kiírás célja, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartó újságírókat, riportereket díjazzuk és motiváljuk. A pályázat nyertese nettó 1 millió Ft-os pénznyereménnyel és elismerő oklevéllel lesz gazdagabb.

A pályázat kiírója: A Magyar Telekom Nyrt. és a Magyar Telekom hello holnap! mozgalom kezdeményezésére alakult Fenntarthatósági Média Klub tagjai (Magyar Telekom, RTL Klub, TV2, Sanoma, Class FM, CEMP Csoport, Origo, Metropol, Axel Springer, Est Média Group).

A pályázat célja: A fenntarthatósági témákra nyitott, és azokat rendszeresen feldolgozó újságírók motiválása.

A pályázók köre: A pályázaton részt vehet bármely, a pályázati feltételeket teljesítő újságíró.

Pályázati feltételek

 • a hello holnap! Sajtódíjra bármely olyan szerző pályázhat, aki a magyar sajtóban a megjelölt 6 fenntarthatósági téma valamelyikében publikált anyagot a megadott periódusban
  • a 6 fenntarthatósági téma: fenntartható fogyasztás, esélyegyenlőség, szegénység, környezetvédelem, önkéntesség, klímaváltozás
  • a megadott periódus: 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 1.
 • a versenyen kizárólag azok indulhatnak, akik érvényes újságírói igazolvánnyal rendelkeznek
  • az újságírói igazolvány másolatát a pályázathoz csatolni kell
 • kizárólag valóban megjelent cikkel (nyomtatott és online sajtó, blogfelület) vagy elhangzott adással (televízió, rádió) lehet pályázni
  • a megjelenést alá kell támasztani szkennelt támpéldánnyal, linkkel, hang-, ill. képanyaggal; hanganyagok mellé minden esetben leiratot is csatolni kell a pályázathoz
 • a pályázatokról minden esetben rövid szinopszist is kell készíteni (1. számú melléklet részét képezi)
 • egy pályázó legfeljebb 2 különböző pályaművel (cikkel, cikksorozattal, illetőleg adással) pályázhat (egy teljes sorozat egy pályaműnek minősül).
 • egyszeri vagy sorozat részeként megjelent (sorozatból kiemelt) cikkel, adással egyaránt lehet pályázni
  • amennyiben egyszeri cikkel, vagy adással indul a pályázó, úgy a cikkek terjedelme (szóközökkel) nem lehet kevesebb 2000 karakternél, televíziós, rádiós anyagok esetében a hanganyag hossza nem lehet rövidebb 2 percnél
  • amennyiben sorozattal indul a pályázó, úgy az egyes cikkek terjedelme (szóközökkel) nem lehet kevesebb 1000 karakternél, televíziós, rádiós anyagok esetében a hang-, képanyag hossza nem lehet rövidebb 30 másodpercnél; sorozatnak minősül a fenntarthatósági téma szerint összefüggő több részletben megjelenő mű
  • a karakterszámnak, időtartamnak nincs felső korlátja
 • kizárólag olyan sajtótermékkel lehet nevezni, melynek print médium esetén évente legalább 4 száma jelenik meg, online esetben legalább havonta frissül, televízió, rádió esetében pedig legalább havonta jelentkezik az adás, ahol a pályamű elhangzott
 • kizárólag újságírói stílusban írt cikkekkel lehet pályázni, tudományos munkák nem képezik részét a pályázatnak
 • a beadott cikknek, vagy adásnak – ingyen vagy díj ellenében – hozzáférhetőnek kell lennie a nagyközönség számára
 • kizárólag magyar nyelven írt cikkekkel, magyar nyelvű hanganyagokkal lehet pályázni
 • a pályázati anyagok lehetséges formátuma: doc, pdf, ppt, mp3, avi, mpeg vagy wmv
 • a versenyben nem vehetnek részt 18 éven aluli személyek
 • a Magyar Telekom fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott műveket (fényképekkel, illusztrációkkal együtt) a honlapjain (pl. www.telekom.hu, www.helloholnap.hu) korlátlanul közölje

Elbírálási szempontok

Fenntarthatósági szakmai:

 • a téma hitelessége fenntarthatósági szempontból
 • a téma szakmai megalapozottsága

Szakmaiság, stilisztika:

 • témaválasztás
 • a téma iránti elkötelezettség
 • hatásosság a médián belül (citálás, hivatkozás, átvétel)
 • a megjelenés rendszeressége
 • hírérték, információ relevanciája a közönség számára
 • tárgyilagosság, elfogulatlanság, függetlenség
 • hitelesség
 • nyelvi stílus és közérthetőség
 • eredetiség, innovatív jelleg
  • megközelítési mód eredetisége
  • téma eredetisége
  • feldolgozás eredetisége (eszközök, forma)

Díjazás

A pályázat nyertese nettó 1 millió Ft-os pénznyereményt és elismerő oklevelet kap, melyet ünnepélyes díjátadó ceremónia keretében, a 4. Fenntarthatósági Napon, 2011. szeptember 24-én vehet át.

A díjat terhelőkifizetői, illetőleg egyéni közterheket (eho, szja) a juttatás időpontjában hatályos adó és járuléktörvények szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg, vagy vonja le a Magyar Telekom Nyrt.

A nyertes pályázat megjelenései

 • a pályázat eredményéről a Magyar Telekom sajtóközleményt ad ki a nyertes feltüntetésével
 • a nyertes pályamű(vek) elérhető(k) lesznek a Magyar Telekom honlapjairól (pl. www.telekom.hu, www.helloholnap.hu)
 • a pályázat eredményéről a Fenntarthatósági Média Klub tagjai a felületeiken beszámolnak
 • egyedi döntés alapján, a nyertes hozzájárulásával a Fenntarthatósági Média Klub tagjai a saját lehetőségeik és eszközeik segítségével további megjelenést biztosíthatnak a nyertes újságíró pályamunkájának bemutatására

A pályázat menete

Pályázni elektronikus úton, az alábbiakban felsorolt pályázati anyagoknak az helloholnapsajtodij@telekom.hu e-mail címre való beküldésével lehet:

 • az 1. számú mellékletben található adatlap kitöltése és a beszkennelt másolat beküldése
 • a 2. számú mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltése és a beszkennelt másolat beküldése (a 2. számú melléklet kitöltése minden pályamű esetében külön szükséges)
 • újságírói igazolvány másolatának beküldése
 • a pályamű, valamint a pályamű szkennelt támpéldányának, linkjének, hang-, illetve képanyagának; videó és hanganyag esetén a leiratának beküldése*
  *ha a digitális pályázat a mérete miatt nem csatolható, akkor azt egyéb internetes küldést lehetővé tevő formában (pl. Mammutmail.com) vagy postán is elfogadjuk; ebben az esetben a pályázó a pályázati anyag 1. számú mellékletében, a pályázat adatainál kérje, hogy a szervezők vegyék fel vele a kapcsolatot, hogy anyagát eljuttathassa

Határidők

 • leadási határidő: 2011. augusztus 10.
 • elbírálás határideje: 2011. szeptember 10.
 • eredményhirdetés, díjátadó ünnepség a 4. Fenntarthatósági Napon: szeptember 24.

Az eredmények értékelésének és közzétételének módja

 • a pályaművekről tíz főből álló szakmai zsűri dönt (Magyar Telekom képviselői, Fenntarthatósági Médiaklub képviselői)
 • a hiányosan, mellékletek nélkül beadott pályázatokat a zsűri nem értékeli
 • a döntésről valamennyi pályázó értesítést kap
 • a nyertes pályázó nevét és a nyertes alkotás címét a szervezők 2011. szeptember 24-ig közzéteszik a hello holnap! honlapon (www.helloholnap.hu)

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap
(DOC, 84 kB)
Nyilatkozat
(DOC, 84,5 kB)
Ellenőrző lista
(PDF, 58,5 kB)

Forrás: http://www.telekom.hu/