palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kézműves pályázat az ezeréves Visegrád jegyében

Az MNM visegrádi Mátyás Király Múzeuma kézműves pályázatot hirdet amatőr és hivatásos kézműves mesterek számára Visegrád Millenniuma alkalmából.

Visegrád neve az 1009. évben kiadott Szent István kori oklevélben jelenik meg először, ennek emlékére és Visegrád ezer éves történelme előtt tisztelegve a város ünnepi évet hirdetett, és 2009-ben különleges kulturális kínálattal várja látogatóit. A jubileumhoz csatlakozva a Mátyás Király Múzeum idei kézműves pályázatának témájául Visegrád ezer évét választottuk.

A múzeum 2008-ban a Reneszánsz évéhez kapcsolódva a reneszánsz jegyében hirdette meg első kézműves pályázatát, amely nem várt sikerrel zárult. Sokféle technikával készült művet köszönthettünk, a festett képektől a faintarzián, gobleinen, tűzzománcon és batikon át a hímzésekig, ékszereken, kalapokon és táskákon át a babákig számos mű színesítette a pályaművekből rendezett kiállítást.
Pályázni lehet bármilyen kézműves technikával készült művel, amely témájában, ábrázolásában, vagy bármely módon kapcsolódik Visegrádhoz. A pályázatra érkezett művekből kiállítást rendezünk a múzeumban. A pályázat nyerteseit értékes jutalmakban részesítjük.

Pályázni a jelentkezési lap kitöltésével és személyenként maximum három művel lehet.
Pályázati lap letölthető a múzeum honlapjáról (www.visegradmuzeum.hu), vagy igényelhető a múzeum email-címén (info@visegradmuzeum.hu) vagy postai úton (2025 Visegrád, Fő utca 23.), illetve személyesen a múzeumban.

Alkotásaikat augusztus 19-ig várjuk.
A pályázat eredményhirdetésének időpontja a műveket bemutató kiállítás megnyitójával egyetemben: szeptember 14.

A pályázati művek elkészítéséhez támpontul idézzük Visegrád város millenniumi köszöntőjének részletét, Gróf Péter régész tollából:
„Az ezeréves Visegrád sokkal több, mint egy évforduló, történelmi évszám. Egy közösség által kiérlelt, megfogalmazott gondolat, amely egy Duna menti kisváros azonosság- és összetartozás-tudatának, hagyományvállalásának a kifejezője. Felvállalása a történelmi múltnak és a természeti környezet által ránk hagyott, életünket meghatározó térnek. Az ezeréves Visegrád megfogalmazása, kifejezője az évezred alatt itt éltek emlékezetének, és a helyi polgárok összetartozás-tudatának.
Benne foglaltatik az ezeréves Visegrád gondolatába a neolit kor emberének Lepencén talált agyag istenszobrától, a császárokat imitáló római szoborfejekig, a főesperesi templom töredékességében is egyetemes esztétikai értéket hordozó emberarcos freskótöredékeitől, a Szent András monostor honfoglalás kori motívumkincsre emlékeztetető díszítéssel ellátott művészi faragványaitól, Anjou királyaink korának mindennapjait megörökítő, figurális díszű csempékből felépített, könnyedségükben is katedrálisként magasodó cserépkályha alkotásaitól Zsigmond európai hírű palotájának monumentális kútjain, Mátyás korának átszellemült arcú puttószobrain keresztül, a vörösmárványba álmodott Visegrádi Madonnáig, a 18. században betelepülő németajkú lakosság mélyen megélt vallásosságának művészi tárgyaitól: medalionoktól, kegyérméktől, megsárgult gót betűs imakönyveitől a visegrádi temető neogót német feliratos sírköveitől a 19. században újra felfedezett, Visegrádot, mint a dicső régmúlt jelképeként ábrázoló festményekig minden, ami örök és emberi. Része az 1000 éves Visegrádnak Kisfaludy, Petőfi, Arany János és Áprily ránk vonatkozó minden sora és maghatározó része a ma itt alkotó művészek munkássága.
Büszkén mondhatjuk, hogy részei, örökösei, folytatói vagyunk múltunknak, az ezeréves Visegrádnak.”

Szeretettel várjuk Önöket az ezeréves Visegrádon és múzeumunkban!

További információk:
www.visegradmuzeum.hu

MNM Mátyás Király Múzeuma
Visegrád Fő utca 23.
telefon: 06 26 398 026
email: info@visegradmuzeum.hu