palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kiskörei Csülökfőző versenyen való részvételhez pályázati felhívás

Kiskörei Csülökfőző verseny

Az Agrármarketing Centrum pályázati felhívást tesz közzé a 2009. évi közösségi agrármarketing program keretében Kiskörei Csülökfőző verseny 2009. szeptember 5.-i támogatására. A támogatás célja: a hagyományos magyar ételek népszerűsítése gasztronómiai verseny keretein belül.

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult: az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett.

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet amely

  • a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
  • nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
  • nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása,
  • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása

A pályázat tartalmi és formai követelményei: A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását az ágazat szempontjából, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.

Támogatásban részesíthető tevékenységek:

  • A versenyhez szükséges eszközök biztosítása, továbbá egyéb szervezési költségek
  • Gasztronómiai rendezvényhez alapanyagok és díjak biztosítása
  • Hagyományosan magyaros receptek alapján elkészített ételek bemutatási, kóstoltatási, árusítási lehetőségének biztosítása
  • A fesztivál reklámozási költségei, hangsúlyozottan az AMC megjelenésére vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja:
Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázat meghirdetésének ideje: 2009. május 7.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. június 10.

A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, 100%-os támogatás.

A rendelkezésre álló forrás nagysága:
Bruttó 200.000.- Ft

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Bedő Szilvia, telefon: 06-1-450-8861, e-mail: szilvia_bedo@amc.hu

További információk, a teljes pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók itt: http://www.amc.hu/hu/node/364

(Forrás: AMC)