palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klímabarát Otthon 2-Zöld Beruházási Program, Energiahatékonysági Alprogram

klimabarat otthon pályázatAz ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve (a továbbiakban: jegyzőkönyv) végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. §-a és a Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekből származó bevételt Zöld Beruházási Rendszer keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani.


A Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban ZBR) működtetésének szabályait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás tartalmazza.

Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

A pályázat célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.
A hagyományos építésű házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei továbbá a gyenge minőségű szigetelés óriási energiaveszteséget – és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátást csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára megfelelő állami támogatás nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a korszerűsítések komplex formában valósuljanak meg, egyszerre több beavatkozási területen javítva növeljék az energiahatékonyságot, és fajlagosan a lehető legmagasabb széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezzék. Ezért a Zöld Beruházási Rendszer keretében az Energiahatékonysági Alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.


Pályázat tárgya
: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást támogató beruházások valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázat forrása: Az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevétel jogszabály alapján pályázati támogatásra fordítható hányada, melyet a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet céljellegű, a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatának bevételeként kell elszámolni.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:

 • természetes személyek,
 • lakásszövetkezetek,
 • társasházak

Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
 • Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)
 • Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
 • Fűtéskorszerűsítés (szabályozott fűtési rendszer) és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
 • A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra és az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra. Épületekhez kapcsolható megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése (napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, biomassza tüzelésű kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása)
 • Új építésű, energiatakarékos házak építésének támogatása tárgyú, energiafelhasználás csökkentést, ill. CO2 kibocsátás csökkenést eredményező beruházásokhoz.

Megkezdett projekt nem támogatható.

Az elnyerhető támogatás mértéke: A támogatási rendszer úgy került kialakítva, hogy az elsősorban komplex jellegű felújítások megvalósítására ösztönözzön, amelynek megvalósulása esetén a Pályázók rendelkezésére áll az ún. KlímaBÓNUSZ kiegészítő támogatás is. Ennek megfelelően a támogatás többszintű lehet, az alábbiak szerint:

Alaptámogatás (költségarányos támogatás)

A vissza nem térítendő támogatás lakásonként igényelhető.

Valamennyi érvényes pályázat esetén, amely megfelel a 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat energetikai minőségi osztály javítási kritériumának (tehát a pályázat megvalósítása révén legalább eggyel jobb energetikai kategóriát ér el) igénybe vehető állami támogatás, melynek alapja a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) bekerülési költség, melynek mértéke:

Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos hőszigetelés
Maximálisan figyelembevehető beruházási költség: 1.850.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 555.000,- Ft

Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 2.100.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 630.000,- Ft

Hőszigetelés
Maximálisan figyelembe vehető költség: 1.800.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 540.000,- Ft

Megújuló energiaforrás hasznosítása
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 4.900.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 1.470.000,- Ft

A maximálisan figyelembe vehető költségnél nagyobb költségű beruházás esetén is legfeljebb a megadott összeghatárig igényelhető támogatás.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

Klímabónusz

KlímaBÓNUSZ támogatás (hatékonyság arányos támogatás)
Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a „B” energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség 10-30%-a. A célzott kategória lehet: B, A, és A+. Az elnyerhető támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási arány a beruházással elért kategória emelkedésének megfelelően növekszik. Amennyiben a beruházást követően az érintett ingatlan energiakategóriája nem éri el a „B” kategóriát, a Pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra.

KlímaBónusz támogatás

KlímaBónusz támogatás

Kiegészítő támogatás mértéke

10%

20%

30%

Elért energetikai kategória

B

A

A+

Max. támogatás

200 000 Ft

600 000 Ft

1000 000 Ft

Új építésű ingatlanok támogatása

Támogatott energia kategória A+
Támogatás mértéke 25 000/m2
Maximális támogatás mértéke 3 250 000 Ft

Új épület építése maximum 130m2 –ig támogatható. Nagyobb alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható. A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható (energiahatékonyságot javító, CO2 kibocsátást csökkentő) tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak.

A támogatás típusa:
utólagos, teljesítés arányos, vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le.

A támogatáson kívül fennmaradó összeget a Pályázó saját erőből fedezi. Amennyiben a pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre, az önrészt részben, vagy teljes egészében biztosíthatja ebből a hitelből. A Hitelprogram részletes feltételeit az MFB Zrt. termékleírása tartalmazza, mely letölthető a www.mfb.hu weboldalról. A finanszírozásban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. Internetes honlapján teszi közzé. Az MFB Zrt. közvetlenül nem finanszíroz.

Egy lakóépület a tárgyi pályázati felhívásra csak 1 db pályázatot nyújthat be. A KvVM 10/2009. (VII. 17.) utasítása alapján az állami támogatás mértéke a klímabónusszal együtt nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségeinek 60%-át.

Az önrész összetétele
Az önrész a beruházás finanszírozásában a vissza nem térítendő támogatás összegén felüli rész, amelyet a Pályázónak kell biztosítania.
Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír. Az egyéb forrás lehet egyéb támogatás és nem támogatásnak minősülő más forrás (pl. kölcsön). A saját forrás meglétét a Pályázó a pályázati adatlap aláírásával igazolja, az egyéb támogatási forrás megléte esetén a Pályázati adatlap mellékletét képező „Az egyéb támogatási forrás igénybevétele esetén benyújtandó adatlap”-ot kell kitöltenie.
Támogatásnak minősül az államháztartás bármely alrendszeréből vagy más közösségi (Európai Uniós) forrásból kapott támogatás.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot kizárólag postai úton,1 eredeti és 1 másolati példányban valamint az energetikai és CO2 számításokat tartalmazó CD-t egy példányban, egy borítékban kell benyújtani az alábbi címre:

Energia Központ Nonprofit Kft. ;1437 Bp. Pf. 328.
ZBR-EH-09

A pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázatok folyamatosan nyújthatók be, legkésőbb 2010. október 30. 12 óráig, vagy a forrás rendelkezésre állásának függvényében a miniszter döntéséig.

Amennyiben a pályázati dokumentáció két példánya egymástól különálló küldeményként érkezik be az EK Nonprofit Kft. címére, abban az esetben a pályázat formai elégtelenség miatt kizárásra kerül az értékelési folyamatból.

Speciális feltétel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint épületenergetikai szakértő által végzett energetikai számítás és energiahatékonysági kategóriába sorolás az eredeti és a tervezett állapotra. Az energetikai számításnak része a CO2 kibocsátás megtakarítás számítása, melynek módszertana a pályázati útmutatóban található.

Letölthető dokumentumok:

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati útmutató
 • Mellékletek

A Pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány (adatlap) és a pályázati Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu), az Energia Központ Nonprofit Kft. (www.energiakozpont.hu) Internetes honlapjáról is letölthető.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:

A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos információk:

Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata:
Tel:(06-1) 802-4350
fax: (06-1) 802-4301
1134 Budapest, Váci út. 45. A épület 6. emelet
Ügyfél fogadási idő: Hétfő, Kedd: 9.00 – 15.00, Szerda: 9.00 – 18.00,
Csütörtök: 9.00 – 15.00.
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján és legalább egy országos terjesztésű napilapban hirdetményt tesz közzé.
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező Pályázati Útmutató közzétett szempontok alapján történik.

Pályázati díj: A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Pályázat értékelés és elbírálás
Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:

 • a pályázat feltételi rendszernek való megfelelése,
 • a felhasználni tervezett anyagok, berendezések energetikai-műszaki megfelelősége

A szakmai értékelés során előnyben kell részesíteni:

 1. azon pályázatokat, melyek nagyobb fajlagos szén-dioxid megtakarítást jelentő beruházást hajtanak végre, valamint azokat a pályázatokat, ahol a költséghatékonyság elve érvényesül
 2. az a) pontnak megfelelő pályázatok közül a komplex, több célt megvalósító fejlesztéseket.

A pályázatok az értékelést követően a feldolgozás sorrendjében a beruházással elért, 1 m2-re jutó CO2 kibocsátás csökkenés mértéke alapján kerülnek rangsorolásra a Szakértői Bizottság által.

Az elbírálás során előnyt élvez az a Pályázó, amelyik vállalja nyilatkozatban, hogy a kivitelezés során Kiváló Építési Termék védjeggyel ellátott termékeket alkalmaz. (www.kivet.hu)

Támogatói döntés és támogatási szerződés
Az Szakértői Bizottság javaslata alapján, a pályázat befogadásától számított 90 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, illetve az általa kijelölt személy dönt

 • a pályázat igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatásáról,
 • a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról,
 • a pályázat elutasításáról.

A Pályázókat a döntésről az EK Nonprofit Kft. a döntés meghozatalát követő 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja. A vissza nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére az EK Nonprofit Kft. Támogatási Szerződést küld. Elutasított pályázat esetén a tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokát.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, továbbá a Támogatási Szerződést (cégszerűen) aláírva az EK Nonprofit Kft.-hez a Támogatási Szerződés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eljuttatni.

A Pályázó a Támogatási Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni, hogy a beruházást mikor kezdte meg, illetve amennyiben még nem kezdte meg, akkor a beruházás megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az EK Nonprofit Kft. felé bejelenteni a megkezdés időpontját

A vállalkozásoknak nyújtott támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozattétel:
Azon vállalkozások, amelyek a támogatás igénybevételére jogosult lakásszövetkezetben, társasházban vagy helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházában tulajdonjoggal rendelkeznek, a pályázattal elnyerhető támogatásban csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímén részesedhetnek.
A számukra nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK (HL L 379/5, 2006.12.28.) bizottsági rendelet értelmében csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, melynek mértéke három pénzügyi év viszonylatában nem haladhatja meg a 200.000 eurónak a közúti szállítási ágazatban működő vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
A kedvezményezett a szerződéskötés előtt köteles a pályázati útmutató mellékleteként közzétett nyilatkozatot kitölteni a csekély összegű („De minimis”) támogatásokról
A közös képviselőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa képviselt lakóházban hány lakás van vállalkozási tulajdonban, majd a vállalkozások által egyenként kitöltött De minimis nyilatkozatokat csatolva meg kell küldeni (11. számú melléklet).

Támogatás folyósítása: Az elszámolásra és azt követően a vissza nem térítendő támogatás utalására kizárólag egy összegben, a beruházás teljes befejezését követően kerülhet sor.

A 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás alapján kedvezményezett a támogatásból beszerzett áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítéséről – a megfelelő teljesítést követően – teljesítési igazolást köteles kiállítani. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a pályázat regisztrációs számát, valamint azt, hogy a számla az elnyert támogatás elszámolására benyújtásra került.

A költségekre vonatkozó elszámolás ellenőrzésére az elszámolás a támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3 hónapon belül kerül sor.

Benyújtandó pályázati dokumentumok

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

 • pályázati formanyomtatvány (adatlapok),
 • beruházás előtti állapotot bemutató energiatanúsítvány, a tanúsítvány részletes háttérszámításaival együtt
 • CD-n kell benyújtani utóbbi kiegészítésére a pályázati kiírás 3. számú mellékleteként szereplő Környezetvédelmi Energetikai Számítás (KESZ számítás) a CO2 kibocsátás csökkentés kalkulációja végett, vagy egyéb, a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek megfelelő módszerrel végzett számítás, mely tartalmaz CO2 számítást is. (utóbbi számítási módszertanát a 2. számú melléklet tartalmazza)
 • CD-n kell benyújtani az elérendő állapotra vonatkozóan épületenergetikai szakértő által elvégzett KESZ vagy egyéb, a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek megfelelő módszerrel végzett számítás, kiegészítve a 2. számú mellékletben megadott CO2 számítással
 • mellékletek.

A felújítást követően benyújtandó dokumentumok, a megvalósult állapot igazolására
A pályázó a felújítás után egy tételes elszámolást nyújt be a támogatási szerződésben és az útmutatóban leírtak szerint.

Az alábbi adatok szolgálnak a ténylegesen folyósítandó támogatási összeg igazolására/validálására és kedvezményezettnek történő átutalására:

 • A felújítást felügyelő műszaki vezető vagy épületenergetikai szakértő nyilatkozatát arról, hogy a megvalósult állapot azonos a tervezettel vagy azzal energetikailag egyenértékű (új építésű házaknál kötelezően energetikai tanúsítványt kell e célra benyújtani)
 • A felújítást követően, ha a megvalósult állapot eltér a tervezettől, akkor az energetikai és CO2 számításokat a megvalósult állapot szerint korrigálva ismét be kell nyújtani

Forrás: KVVM