palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Köztérmegújítási nívódíj pályázat 2012

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2012. pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázatra benevezhetők az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.

Beadási határidő: 2012. március 9. 12 óra

A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

A pályázat célja

 • az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
 • A kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
 • a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,
 • a jelentős városképformáló közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,
 • az igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,
 • az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és
 • figyelemfelhívás a jó példa erejével.

A pályázatra benevezhetők

Az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.

Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

 1. Városközpont, főtér kategória
 2. Lakókörnyezet közterei kategória

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterületmegújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött, és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterületmegújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fönn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címen.

A pályázati kiírás és jelentkezési lap

Letölthető dokumentumok

Letölthető kiírás (DOC)

Megjelenítendő logok (ZIP)

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Lehofer Anna a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon.(hétfőtől péntekig 9-15 óra között)

A pályázat beadása
A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni.

Beadási határidő: 2012. március 9. 12:00 óráig munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés határideje 2012. március 9.

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

A pályázatra benyújtandó munkarészek

 • a jelentkezési lap a pályázók adataival és a jelen “Pályázati Hirdetmény” 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival,
 • a pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata,
 • két darab, 100×70 cm-es, kizárólag habkartonra kasírozott, álló formátumú tabló, amely tartalmazza:
 • mindkét tablón jól láthatóan a beadott pályázat címét, a MUT és az ICOMOS logóját (letölthető www.mut.hu, a logok színei módosíthatók) és a „Köztérmegújítási Nívódíj 2012.” feliratot,
 • mindkét tablón a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét (A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen és megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget.)
 • a köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid szöveg, képek, ábrák),
 • a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban
 •  a közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban,
 • részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.
 • a rendelkezésre álló jogerős, szükséges engedélyek másolatát.
 • CD, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban a két tabló) és jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.
 • A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot”, a „Nyilatkozatot”, az engedélyek másolatát, a pályázati díj befizetésének igazolását és a CD-t.

   A Bírálóbizottság összetétele

  A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

  • Magyar Urbanisztikai Társaság– 4 fő (Aczél Gábor elnök, Zábránszkyné Pap Klára, Szilágyi Domokos, Benkő Melinda delegáltak)
  • ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 4 fő (Dr. Nagy Gergely elnök, Kovács Erzsébet, Farkas Mária, Klaniczay Péter delegáltak)
  • Belügyminisztérium – 1 fő (Krakler Judit vezető főtanácsos)
  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – 1 fő (Dr. Mihályfi László főosztályvezető)
  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő (Horváth Csilla referens)

  Pályázati díj
  A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2012″ címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

  A „Köztérmegújítási Nívódíj 2012” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.

  A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

  Eredményhirdetés: 2012. május 31-ig. A díj átadása ünnepélyes keretek között az Országos Hild János konferencián történik Százhalombattán.

  A pályaművek bemutatása
  A pályaművek az Országos Hild János Konferencián illetve a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.