palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakásfelújítási pályázat a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére – ÖKO-PROGRAM – LFP-2008-LA-9

lakasfelujitas-jpgAz önkormányzati és területfejlesztési miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közzétett és a 244/2008. (X. 8.) Korm. rend. alapján módosított pályázati felhívásának célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztása szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása. Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére.

Az ÖKO-Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás:

1.      A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése.

2.      A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

3.      Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:

a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;

b) A mérhetővé vagy szabályozhatóvá tétel érdekében az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.

A pályázat benyújtásának módja:

a)           Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja.
Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az ÖKO-Program önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit.
Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.
Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják az Önkormányzati Minisztérium felé.

b)           Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé. Egylépcsős a pályázat társasházak/lakásszövetkezetek esetében, ha

  • az önkormányzat nem ír ki pályázatot, mert nem tudja, vagy nem kívánja támogatni a felújítást;
  • az önkormányzat ír ki pályázatot, de mindegyiket nem tudja támogatni;
  • az önkormányzat ír ki pályázatot, de a társasház vagy lakásszövetkezet nem kíván részt venni az önkormányzat által kiírt pályázaton, és vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását.

Az igényelt vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 50%-a, de lakásonként legfeljebb 77 000,- Ft lehet. (Az önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt legalább a bekerülési költség 50%-a.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 30.

(Forrás: OTM)