palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttműködési pályázat

nkth pályázatokA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban NKTH) pályázatot hirdet magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatására, az NKTH és az izraeli MATIMOP-Israeli Industry Center for R&D közös nemzetközi kutatás-együttműködési programja keretében.


Program meghirdetése: 2010. április 15.
Végső beadási határidő: 2010. június 21.

A pályázat célja: A pályázat célja olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló hasznosítás orientált K+F+I projektek magyar részének támogatása, amelyek eredményeként rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosuló, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre. A támogatás az innovációs lánc alábbi két szakaszát fedi le:

  • ipari (alkalmazott) kutatás, amelynek célja a termék- és szolgáltatásfejlesztés;
  • kísérleti fejlesztési fázis, amely a folyamat- és technológiatranszfert, valamint a közös/magyar K+F+I tevékenység eredményeként létrejött (pre-kompetitív fázisban levő) termék, vagy szolgáltatás piacra jutását segíti elő.

A célok elérésének módja
Olyan nemzetközi szintű, kiváló tudományos színvonalú, jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó eljárások, tudományos eredmények, termékek, eszközök, szolgáltatások, technológiák, anyagok kidolgozására és azok piaci hasznosítására irányuló projektek nyernek támogatást, amelyek vállalkozások, illetve vállalkozások és költségvetési kutatóhelyek konzorciumainak magyar-izraeli K+F+I együttműködései keretében valósulnak meg.

A pályázat prioritási területei, mint altémakörök
: Bár a közös pályázat tematikája a technológia és az alkalmazások egész területét lefedi, a felek az alábbi fókusztémákat, mint altémaköröket jelölték ki:

  1. Fenntartható és tiszta technológiák (sustainable and clean technologies)
  2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák (Bio-Agro – agriculture and food technologies)
  3. Infokommunikáció (ICT)
  4. Biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices)
  5. Egyéb

A támogatásra jogosultak köre: A program olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyeket legalább egy magyar és egy izraeli kutatás-fejlesztéssel is foglalkozó vállalkozás közösen nyújt be.

A projektjavaslatot a magyar és az izraeli félnek a saját országának megfelelő előírások szerint kell benyújtaniuk, a magyar pályázónak a Pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározottak szerint kell benyújtania.

Letölthető dokumentumok:
Pályázati felhívás és útmutató
Nyilatkozatok
Tables
Táblázatok
Közzétételi kérelem érintettség esetén
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról
Elektronikus pályázati űrlap

Bővebb információ:

Magyar kapcsolattartó:
Győr Miklós
NKTH
Tel: (36 1) 484 2892
Fax: (36 1) 266 0801
e-mail: miklos.gyor@nkth.gov.hu
Web: http://www.nkth.gov.hu/

Izraeli kapcsolattartó:
Pauline Vorms
European Programme Manager
MATIMOP-Israeli Industry Center for R&D
Tel: +972-3-5118102
e-mail: pauline@matimop.org.il

Forrás: NKTH