palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MOL tehetségtámogató program – Sport kategória 2013

A MOL Nyrt. Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok részére, akik országos vagy nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el eddig és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükségük.

Pályázni az alábbi célokra lehet:

A. Eszközvásárlás a pályázó országos és nemzetközi versenyekre való felkészüléséhez (felszerelés, sporteszközök stb.)

B. Útiköltség-támogatás, aminek a segítségével a pályázók eljuthatnak a hazai és nemzetközi felkészítő edzésekre, edzőtáborokra valamint a nemzetközi és országos versenyekre (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj)

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni. A pályázati űrlaphoz kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):

  • 1. sz. melléklet: érvényes árajánlatok a beszerezni kívánt eszközökről (A kategória) illetve a tervezett versenyek, edzőtáborok ütemezése, költségvetéssel (B kategória),
  • 2. sz. mellékelt: a tanár/edző támogató nyilatkozata,
  • 3. sz. melléklet: a pályázó elmúlt 2 évben elért eredményeinek táblázata, valamint ezek az eredmények a sportszövetség által hitelesítve.

A média-megjelenések előnyt jelentenek, kérjük, ezek listáját is csatolják. (nem kötelező melléklet)

Kik pályázhatnak?

Egyéni (vagy páros) pályázatot nyújthatnak be bármilyen sportág versenyzői (egyéni és csapatsportban érdekelt sportolók egyaránt), akik

  • magyarországi sportegyesületnél leigazolt versenyzők
  • magyar állampolgársággal rendelkeznek
  • 10. életévüket legalább a 2013. évben betöltik vagy 18. életévüket idén töltik be, ill. azok, akik 18. életévüket már betöltötték, de még középiskolás tanulók
  • legalább országos versenyen elért 1-3. helyezéssel vagy nemzetközi versenyeken elért 1-10. helyezéssel rendelkeznek

Sportegyesületektől, kluboktól, iskolai csapatoktól, diáksport-egyesületektől nem tudunk pályázatot befogadni.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Pályázati Űrlap
1.sz. mellékelt – Részletes költségvetés
2.sz. melléklet – Tanári-edzői nyilatkozat
3.sz. melléklet – Eredmények
4.sz. melléklet – Médiamegjelenések
GYIK

A pályázat postára adási határideje: 2013. március 29., péntek (a postai bélyegző dátuma számít).

A pályázati támogatásokról a végső döntést az Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2013. május végéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.

A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesül az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják. Utánpótlás-keret tagság, korosztályi válogatott keret tagság, Héraklész bajnokprogram tagság további előnyt jelentenek.

A nyertesekkel az Új Európa Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást részleges vagy teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2013. május 1. – 2014. február 28.

Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B) nyújthat be pályázatot!

Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának, de további előnyt jelent az értékelésnél.

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 26 millió forint.

Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le, vagy annak támogatásával nem számolt el.

A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre:

Új Európa Alapítvány Budapest Pf. 180. 1431

A borítékra írják rá: MOL Tehetségtámogató 2013 Sport.

A határidőn túl postára adott pályázatokat az alapítvány nem tudja elfogadni, azokat értékelés nélkül visszaküldi. Hiánypótlásra van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat nem kerül további értékelésre. A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

A pályázati felhívás és űrlap letölthető: www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu

További információ kérhető: info@ujeuropaalapitvany.hu

Infovonal: (0640) 180 280 (munkaidőben)