palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mutasd meg a természet arcait! fotópályázat

klímavédelmi pályázatA Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program)  klímavédelmi fotópályázatot hirdet „Mutasd meg a természet arcait!” címmel.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Lenyomat az élővilágon – Ebbe a témakörbe várjuk azon alkotásokat, melyek az ember állat-és növényvilágra gyakorolt pozitív vagy negatív hatását ábrázolják, úgymint:

 • az emberek állat- és növényvilágot megóvó tevékenységeit ábrázoló alkotások
  • Védett területek, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok élővilágának bemutatása – például a Bükki Nemzeti Park élővilága, ahol több mint 210 védett növényfajt tartanak számon
  • Fajmegőrzési tevékenységek ábrázolása – pl. gólyák táplálkozó területeinek fenntartása, fészekrakó helyeik áramtalanítsa stb.
  • Veszélyezettet fajok bemutatása pl.: mocsári teknős, molnárfecske, fakó rétihéja, fehérhátú fakopáncs, kékvércse stb.
  • Állat- és növénytelepítés, erdőtelepítés, őshonos fajok visszatelepítése, városokban lévő zöldterület növelése – Hód-visszatelepítés, bükkfacsemeték ültetése, stb.
  • Élővilág változatosságának megőrzése – természetes élőhelyek összekapcsolásával az állatok közötti izoláció megszűntése, különböző ökoszisztémák találkozása, összeolvadása
  • Tudományos kutatások, környezettudatos oktatás – hogy járulnak hozzá a vállalatok, intézmények a problémák orvosolásához, mi a szerepe az iskoláknak, az oktatásnak, hogy már fiatal korban figyeljünk, óvjuk a környezetünket, hogyan találkozhatnak a gyermekek a természettel stb.
 • az emberi tevékenységek negatív környezetalakító tényezőinek ábrázolása
  • Állat-és növényvilág természetes életterének beszűkülése – urbanizáció, erdőirtás, mezőgazdálkodás hatása az élővilágra
  • Gazdasági termelés és fogyasztás nagy volumene – túlzott vadászat, halászat miként veszélyezteti a Magyarországon őshonos állatfajokat stb.
  • Környezeti elemek szennyezése – lég-, fény- és zajszennyezés, víz- és talajszennyezés hatása a növény- és állatvilág viselkedési szokásaira

2. Színpompás természet –Ebben a témakörben olyan fotókkal lehet pályázni, melyek a még érintetlen, környezetkárosító hatásoktól mentes biológiai sokféleség szépségét mutatják be.

 • Földünk érintetlen sokszínűségének ábrázolása
  • Különböző élőhelyek és ökoszisztémák közötti különbségek – például a Kárpát-medence élőhelyeinek változatossága stb.
  • Fajok sokfélesége, a fajokon belüli genetikai változatosság – például a szárazföldi, vízi ökológiai rendszerek, Balaton élővilágának változatossága, stb.
  • Ökoszisztéma – tápanyagok és a víz körforgása, a talaj képződése, a növények beporzása, stb.

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:

 1. Amatőr – Lenyomat az élővilágon
 2. Amatőr – Színpompás természet
 3. Professzionális – Lenyomat az élővilágon
 4. Professzionális – Színpompás természet
 5. Junior (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertest hirdetünk)

A pályázat díjazása:
A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a rendező által felkért, neves fotóművészekből és szakemberekből álló zsűri végzi.

A Professzionális (hivatásos fotós vagy azt nem foglalkozásszerűen űző, de valamilyen hivatalos fotográfus szervezethez tartozó), az Amatőr és a Junior (12-18 év közötti) pályázók alkotásai külön kerülnek elbírálásra.

Minden kategóriában egy-egy nyertest hirdetünk a fotópályázat lezárultakor. A Professzionális kategória nyerteseit pénzjutalomban részesítjük, az Amatőr és a Junior (12-18 év közötti) kategóriák győzteseit értékes, fotózáshoz kapcsolódó tárgyi nyereményekkel jutalmazzuk. A zsűri jogosult további díjakat is kiadni mindegyik kategóriában.

Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.

A képek megítélésénél a zsűri számára elsőrendű szempont a pályázat kiíróinak szándéka szerinti legmagasabb szintű művek kiválasztása.

A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíj is meghirdetésre kerül, melyet a közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotója nyer el. A közönségszavazásról bővebb információ a Pályázaton való részvétel módja fejezetben olvasható.

A zsűri tagjai:
Dr. Juhász Árpád – geológus, a zsűri elnöke

A zsűri további tagjait elismert fotográfusok illetve környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek alkotják.

Pályázati és részvételi feltételek:
A pályázaton részt vehet minden amatőr és hivatásos – Magyarországon élő és alkotó – Fotográfus.

A pályázaton csak digitális fényképezőgéppel készült legalább 5 megapixel (2582×1936) felbontású fényképekkel lehet részt venni, amelynek kicsinyített (1400×1000) változatát kell feltölteni a pályázati oldalon.

Pályázni szerzőnként maximum 8 (nyolc) darab 2009. január 1-je után Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a pályázó, és amellyel a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotóversenyen nem ért el eredményt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos korrekciók megengedettek!

A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett!

A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).
Szeretnénk kiemelni, hogy nem küldhető be fotósorozat.

A pályázaton való részvétel módja:

A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.

A www.termeszetarcai.com oldalon történő regisztráció és belépés után a pályázóknak lehetősége nyílik online feltölteni a fenti paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel, illetve rövid koncepció leírással együtt.

Koncepció leírás: Kérjük a pályázókat, hogy minden egyes feltöltött fotó mellé csatoljanak egy-egy rövid 3-4 mondatos leírást, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó a növény-és állatvilág sokszínűségének megóvásához és mire szeretnék felhívni a figyelmet a fotóval.

A feltöltött képek, címek és koncepciók a pályázat lejártáig módosíthatóak.
A pályázati oldalon a regisztráció 2010. április 8-tól aktív, azaz ettől az időponttól kezdődően 2010. május 31-én 24 óráig lehet feltölteni a felvételeket. (A határidő végén a feltöltési lehetőséget kikapcsoljuk)

Az utolsó napokban a pályázati feltöltés lassulhat, ezért kérjük lehetőség szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati feltöltést!

A zsűrizés több fordulós. A szakmai zsűri (már a pályázati idő alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti le a pályaművek számát. A nyilvános zsűrizés elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek, amelyek közül a szakmai zsűri 2010. június 4-én választja ki a nyertes illetve a kiállításra szánt fotókat.

A zsűrizés zárt, de annak folyamata online, a www.fotoklikk.hu címen követhető.

Az online zsűrizés során 10 kép kiválasztásra kerül, melyeket közönség szavazásra bocsájtunk. (A 10 kép nem tartalmazza az 5 kategória nyertes képeit.) A közönség szavazás a www.termeszetarcai.com weboldalon lesz megrendezve, 2010. június 8-án 0 órától 2010. június 13-án 24 óráig. Közönség szavazás módjáról további információt a www.termeszetarcai.com weboldalon olvashat.

A nyertes képek valamint a zsűri által kiválasztott, kiállításra szánt alkotások 2010. június 16-tól megtekinthetőek lesznekcitylight, illetve óriásplakátfelületeken Budapest több helyszínén. További részletek a későbbiekben a kiállítás menüpont alatt a www.termeszetarcai.com weboldalon.

Díjátadás:

A zsűri 2010. június 4-én tart eredményhirdetést. A nyerteseket levélben és telefonon is értesítjük.

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy ezt követően a nyertes illetve közönségszavazásra/kiállításra kiválogatott képeket a pályázók június 7. és 8. között küldhetik el eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumban (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében.

A zsűri az odaítélt díjakat egy sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadó keretében osztja ki 2010. június 16-án.

Az átadót követően a nyertes és a közönségszavazásra/kiállításra kiválogatott képek a kültéri kiállítás mellett megtekinthetők lesznek a pályázat weboldalán is virtuális kiállítás formájában.

Szerzői és szomszédos jogok:

Tekintettel arra, hogy a Pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a Pályázaton résztvevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során azokat az oldalakon megjelenítsék.

A nyertes és a Kiállításon részt vevő pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a Pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák a www.termeszetarcai.com weboldalon, a Pályázattal kapcsolatos kommunikációban, valamint a Bayer – UNEP „Mutasd meg a természet arcait!” Klímavédelmi Fotópályázat kiállítási helyszínein.

A pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakmai zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja az azonnali kizárás jogát.

A pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, és nevének a Pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

A szakmai zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a Traffic BTL Kommunikációs Ügynökség alkalmazottai valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.

Forrás: http://www.termeszetarcai.com/