palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzeti Technológia Program 2009.nyertesei

nkth pályázatokKihírdették a Nemzeti Technológiai Program nyerteseit.

A Nemzeti Technológia Program (TECH) 2009. tavaszi pályázati felhívásának támogatott pályaművei.

Pályamű címe Pályázó neve

Támogatás (eFt)

A1 alprogram: Élettudományok

Rákos és nem rákos egyedek plazmafehérjéinek összehasonlító vizsgálata monoklonális ellenanyag alapú mikrocsipekkel BioSystems International Kft.

525 247

Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Klin. Biok. és Mol. Pat. Intézet

167 540

Projekt támogatása összesen:

692 787

Genom-információk hasznosítása Combit Számítástechnikai Kft.

111 000

MTA SZBK Enzimológiai Intézet

178 000

ALBACOMP Számítástechnikai Zrt.

52 000

ValDeal Innovációs Zrt.

18 500

Projekt támogatása összesen:

359 500

Daganatterápia kombinált mesterséges kromoszóma-őssejt kezeléssel Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi Kft.

72 000

MTA Szegedi Biológiai Központ

182 000

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

50 000

Curamach Génterápiai és Szolgáltató Kft.

96 000

ZIPPER Orvos-és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

64 000

Projekt támogatása összesen:

464 000

Intelligens nanoszenzor fejlesztése az ionháztartás folyamatainak szubcelluláris szintű diagnosztizálására. Nanochem Kutatás-fejlesztési, Gyártási és Kereskedelmi Kft

85 800

LuminoChem Kutató-Fejlesztő Kft.

64 000

MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája

40 000

MTA Kémiai Kutatóközpont

180 000

Kémiai Technológiai Transzfer Koordinációs Kutató Kft.

32 000

Creative Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

48 000

Projekt támogatása összesen:

449 800

Fágterápiás központ létrehozása Ekofutur Környezettechnológiai Termelő és Szolgáltató Kft.

253 385

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Int.

56 100

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biotechnológiai Tanszék

69 700

Projekt támogatása összesen:

379 185

A2 alprogram: Versenyképes ipar

RF technológiák sugárzásának vizsgálata laboratóriumi környezetben, és kiterjesztésük egészségügyi informatikai alkalmazásokra Meditcom Kft.

305 442

Debreceni Egyetem

115 000

KFKI Rendszerintegrációs Zrt.

187 784

KMB-MED Kutatási Oktatási Egészségügyi Gyógyító és Szolgáltató Kft

75 390

Projekt támogatása összesen:

683 616

Új szállézeres technológián alapuló szálintegrált nemlineáris mikroendoszkóp fejlesztése farmakológiai és diagnosztikai vizsgálatokra R&D Ultrafast Lasers Kutatási és Fejlesztési Kft.

144 000

GENETIC IMMUNITY Kutatási, Fejlesztési és Szolgáltató Kft.

180 000

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

220 000

MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizika Intézet

30 000

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

30 000

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

18 602

Projekt támogatása összesen:

622 602

Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése Nanocolltech Fejlesztési és Technológia Hasznosítási Kft.

94 045

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Kolloidkémiai Tsz.

67 473

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet

68 352

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt.

72 585

Projekt támogatása összesen:

302 455

Bankkártya rendszerekhez illeszthető, mobilkészülékbe ágyazott RFID alapú, biztonságos fizetési technológia kutatása IMS és LBS integrációval Mobile Engine Szoftverfejlesztő és Üzemeltető Kft.

178 614

Bird Telecom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

161 213

Odin Technologies Budapest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

45 000

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mobil Innovációs Központ

75 000

Projekt támogatása összesen:

459 827

A3 alprogram: Versenyképes agrárium és élelmiszeripar

Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.

53 200

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

50 760

ABO MILL Malomipari Zrt

40 000

Gyermely Élelmiszeripari Zrt.

53 400

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete

75 000

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelm. Tsz.

85 280

Projekt támogatása összesen:

357 640

Komplex technológia kifejlesztése a kukorica és repce, mint energianövény ipari melléktermékeinek biokonvertálására és hasznosítására Dr. Bata Magyar-kanadai Biotechnológiai K+F Zrt.

351 324

Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma

46 475

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

30 605

Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Takarmányozástani Tanszék

128 057

Agrárgazdasági Kutató Intézet

46 280

Projekt támogatása összesen:

602 741

Eredetvédett pálinkák előállításának és nyomonkövetési rendszerének kutatás-fejlesztése WESSLING Hungary Kft.

86 035

Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Sör- és Szeszipari Tanszék

119 999

Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

51 201

Kokoferm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

22 879

Projekt támogatása összesen:

280 114

Burgonya termesztéstechnológiák és márkavédjegyek kifejlesztése SOLUM Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zrt.

90 000

Solanum Termelő és Kft.

80 000

Kossuth Mezőgazdasági Zrt.

80 000

Pannon Egyetem, Agrártudományi Centrum, Burgonyakutatási Központ

90 000

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

50 000

Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék

50 000

Projekt támogatása összesen:

440 000

Exportképes halfajok (barramundi; vörös árnyékhal) termeléstechnológiájának komplex fejlesztése Jászkiséri Halas Haltermelő Szolgáltató Kft

123 995

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

57 997

Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma

45 840

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

33 800

UNIO-SEA FOOD Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft.

14 550

Projekt támogatása összesen:

276 182

Magas hozzáadott értékű zöldségalapú termékcsaládok és gyártástechnológiák kifejlesztése az egészséges táplálkozás érdekében Univer Product Termelő és Kereskedelmi Zrt.

120 340

Szent István Egyetem, Kertészeti Technológia Intézet

40 056

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

39 998

Központi Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet

39 989

Projekt támogatása összesen:

240 383

A4 alprogram: Élhető, fenntartható környezet

Biogázból metán hatékony előállítása állattartó telepek hulladékaiból és mezőgazdasági melléktermékekből UNIFERRO Kazán- és Gépgyártó Kft.

120 000

Szigetvári Hústermeltető és Kereskedelmi Kft.

125 000

DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt.

175 000

Pécsi Tudományegyetem

39 500

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

29 000

Projekt támogatása összesen:

488 500

Innovatív talajjavítás hulladékokkal A.S.A. Magyarország Kft.

130 000

Weprot Mérnöki Tervező és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

44 000

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

111 000

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

60 000

Projekt támogatása összesen:

345 000

Új biológiai szennyvíztisztító berendezések és technológia kutatása és fejlesztése UWATech Környezet- és Víztechnikai Kft

105 600

Euro-Open Ingatlanforgalmazó, Oktatási és Tanácsadó Kft.

12 000

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

83 000

MTA Kémiai Kutatóközpont

67 000

Kémiai Technológia Transzfer Kooperációs Kutató Kft.

5 600

Multiprojekt Fejlesztő, Vállalkozó és Kivitelező Kft.

35 000

Projekt támogatása összesen:

308 200

Fenntartható biodízel technológia és hozzáadott értékű melléktermékek QS Biodiesel Mérnöki és Tanácsadó Kft.

119 892

Szákszendi Mezőgazdasági Zrt.

55 594

Elemez Kutató Fejlesztő Szolgáltató Kft.

16 488

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

45 000

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezettudományi Intézet

45 000

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet

46 602

Projekt támogatása összesen:

328 576

A5 alprogram: Védelmi és biztonsági kutatások

Akna- és Robbanószerkezet Polgári és Katonai célú detektálására irányuló kutatási-fejlesztési pályázat TIVI Trisztoros és Villamosberendezéseket Tervező és Gyártó Kft.

375 262

Tudásmenedzsmentért, Tudásalapú Technológiákért Alapítvány

173 164

Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület

95 000

Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal

80 657

Projekt támogatása összesen:

724 083

A tavaszi fordulóban támogatott 20 pályaműtámogatása összesen:

8 805 191