palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA levéltári szakmai kollégium pályázat

nka pályázatA Levéltári Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. október 1.– 2011.május 31. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételére, valamint állományvédelmi feladatok vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:

 1. A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába.
 2. A témaválasztás indoklása, új információ tartalma.
 3. A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
 4. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága.
 5. Az állományvédelmi eszközök mennyiben járulnak hozzá a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag  megmentését szolgáló feladathoz.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására

Altéma kódszáma: 2209

Pályázhatnak magyarországi közlevéltárak magyar és idegen nyelvű levéltári kézikönyvek,  módszertani szakkönyvek, valamint történettudományi és levéltári tanulmánykötetek, CD-k,
DVD-k  megvásárlására.

Támogatás kérhető: kiadványok vásárlására

Az altémára  minden levéltár csak egy pályázatot adhat be, egy levéltár által megpályázható összeg maximum 300 000 Ft.

Az elszámoláshoz csatolni kell a megvásárolt szakkönyvek, CD-k, DVD-k  jegyzékét, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

Az altémában felosztható keretösszeg: 7 millió Ft.

2. Levéltári szakmai műhelybeszélgetések rendezésére

Altéma kódszáma: 2204

Pályázhatnak levéltárak, levéltári szakmai szervezetek, országos, regionális, területi témákat  megvitató műhelybeszélgetések  megtartására.

A kollégium előnybe részesíti az alábbi témakörben rendezendő műhelybeszélgetéseket:

 • iratrendezés,
 • iratselejtezés,
 • segédletkészítés,
 • adatbázis-építés,
 • 1945 utáni iratanyag értékelése,
 • digitalizálás módszertana.

Támogatás kérhető:

 • vitaanyagok készítőinek tiszteletdíjára és annak járulékára, vagy számlás kifizetésre, (maximum 25 000 Ft/ vitaanyag)
 • útiköltségre (előadók).

A pályázathoz csatolni kell: a tervezett műhelybeszélgetések vitaindító előadásainak téziseit

Elszámoláshoz csatolni kell a vitaindító előadás szövegét és a vita szakmai összefoglalóját, a résztvevők számát.

Altémában felosztható keretösszeg: 2 millió Ft.

3. Állományvédelmi eszközök  és nyersanyagok beszerzésére

Altéma kódszáma: 2205

Pályázhatnak közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak a levéltári anyag tárolásához, fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközök és nyersanyagok beszerzésére.

Támogatás kérhető:

 • savmentes irattároló dobozokra, (max. 600 Ft/doboz)
 • raktári fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközre,
 • oklevelek és pecsétek tárolásához szolgáló speciális eszközre,
 • nyersanyagok és vegyszerek vásárlására.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a megvásárolandó eszközök darabszámát, árajánlatot,
 • vegyszerek, nyersanyagok mennyiségét, felhasználásának célját és az árajánlatot.

Elszámoláshoz csatolni kell a megvásárolt eszközök  és  nyersanyagok listáját, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

Az altémában felosztható keretösszeg: 14 millió Ft

A pályázatok 1 eredeti példányban 2010. szeptember 20-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának postacímére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu