palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ÖKO-Program-A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására LFP-2009-LA-9

ÖM pályázatokFolytatódik az ÖKO program! Az önkormányzati miniszter pályázatot írt ki a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének (ÖKO-program), valamint az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására. A határidő módosítva: 2010. szeptember 30-ra!!!!

A pályázat benyújtásának határideje mindkét pályázati felhívás esetében: 2010. május 31. A beérkezett pályázatok feldolgozása és elbírálása folyamatosan történik.

A 2008. február 1-jén meghirdetett ÖKO-program – kétszeri meghosszabbítás után – 2009. július 31-én zárult. Eredményeként közel 100 000 lakásban nyílt lehetőség a fűtés-szabályozására, az energiafelhasználás hatékonyabbá tételére, a fűtési költségek csökkentésére. Idáig 2,3 milliárd forint támogatás került jóváhagyásra. A feldolgozás alatt lévő mintegy 3,2 milliárdnyi igényt tartalmazó pályázatokról – a hiánypótlások beérkezésétől függően – az év végéig születhet döntés.

Az elmúlt évben indult program folytatásaként, azonos céllal most meghirdetett ÖKO-pályázati felhíváshoz a költségvetés további 5 milliárd forintot irányzott elő. A támogatás a bekerülési költség maximum 50%-a, de lakásonként legfeljebb 77 000 forint lehet.

A termofor kémények felújítását a kormány ugyancsak évek óta támogatja. 2008-2009-ben több mint félmilliárd forintnyi támogatás jóváhagyására került sor. A most meghirdetett pályázati felhívás alapján benyújtott igények esetében az adható állami támogatás mértéke az előző évekhez képest változatlan: a bekerülési költség maximum 40%-a, de lakásonként legfeljebb 80 000 forint lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására (ÖKO-PROGRAM)
(Kódszám: LFP-2009-LA-9)

Az önkormányzati miniszter pályázatot tesz közzé a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. szeptember 30.
Pályázatot nyújthatnak be
a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhővel ellátott épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú, távhővel ellátott bérházaik lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére.

Az ÖKO-Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás:

  1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek és/vagy lakásonkénti központi vezérlés, szoba termosztát alkalmazása) beszerelése
  2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése
  3. Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül: strangszabályozók beépítése vagy cseréje; az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. Ebben az esetben a lakásokban lévő hőleadók (radiátorok) szükség szerinti cseréje is támogatható.

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység lehet.

Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja. Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az ÖKO-Program önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit. Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását. Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó társasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják az Önkormányzati Minisztérium felé.
Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé.

Az igényelt állami támogatás mértéke a bekerülési költség maximum 50%-a, de lakásonként legfeljebb 77 000 Ft lehet. Az állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség 50%-a, de nem haladhatja meg az 77.000 Ft/lakás összeget, önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt legalább a bekerülési költség 50%-a. Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület, épületrész esetében – a pályázó kedvezményezettől részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelő saját részt. Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó kedvezményezettnek kell vállalnia a bekerülési költség legalább 50%-ának biztosítását saját erőként.

A pályázatot az útmutatóban közölteknek megfelelően, a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére válaszolva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázónak a pályázat benyújtásakor 20 000 Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
1. Összefoglaló adatlap I.
1/A. Összefoglaló adatlap II.
2. Adatlap az épület fűtési rendszeréről és a tervezett felújításokról
2/A. Felmérési adatlap a lakásonkénti tervezett felújításról
3. Adatlap a támogatási döntésről
4. A lakóközösség határozata
5. Az önkormányzat határozatának kötelező tartalma
6. Adatlap a Támogatási szerződés összeállításához
7. A pályázat tartalomjegyzéke
8. Adatlap a felújítás lakásonkénti megvalósulásáról

Bővebb információ:

Kiíró neve: önkormányzati miniszter
Kezelő szerv neve: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Kezelő személy neve: Licker-Fóris László
Kezelő elérhetősége: Telefon: 06-1-372-6595, E-mail: LID@emi.hu
Benyújtás határideje: 2010.05.31
Elbírálva: nem

Forrás: ÖM