palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az egycsatornás gyűjtőkémények-termofor kémények-felújításának támogatására LFP-2009-LA-7

ÖM pályázatokAz önkormányzati miniszter pályázatot hirdet a lakóépületek üzemelő, fűtő- és/vagy vízmelegítő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek (termofor kémény) biztonságtechnikai felújítására.


A pályázatok benyújtási határideje: 2010. május 31.

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításának elősegítésére.

A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő kettősfalú illetve egyesített falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb, nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez az állami támogatás nem vehető igénybe. A felújítás során az épületben lévő valamennyi használatban lévő termofor kéményt – az állapotának megfelelően – fel kell újítani. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (épület, vagy épületrész) lehet.

Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja. Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az épületek termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit. Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását. Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó társasházak, illetve lakásszövetkezetek továbbítják az Önkormányzati Minisztérium felé.
Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre, épületrészre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé.

Az igényelt állami támogatás mértéke a bekerülési költség maximum 40%-a, de lakásonként legfeljebb 80 000 Ft lehet. A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő: állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség 40%-a, de nem haladhatja meg a 80 000 Ft/lakás összeget, önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt legalább a bekerülési költség 60%-a.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület, épületrész esetében – a pályázó kedvezményezettől részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelő saját részt. Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó kedvezményezettnek kell, hogy vállalja a bekerülési költség legalább 60%-ának biztosítását saját erőként.

A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére válaszolva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázónak a pályázat benyújtásakor 20 000 Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
1. Összefoglaló adatlap I.
1/A. Összefoglaló adatlap II.
2. Állapotfelmérő adatlap a pályázattal érintett épület tervezett kéményfelújításáról
3. Adatlap a támogatási döntésről
4. A lakóközösség határozata
5. Az önkormányzat határozatának kötelező tartalma
6. Adatlap a Támogatási szerződés összeállításához
7. A pályázat tartalomjegyzéke


Bővebb információ

Kiíró neve: önkormányzati miniszter
Kezelő szerv neve: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Kezelő személy neve: Licker-Fóris László
Kezelő elérhetősége: Telefon: 06-1-372-6595, E-mail: LID@emi.hu
Benyújtás határideje: 2010.05.31
Elbírálva: nem

Forrás: ÖM