palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Oktatói mobilitás ösztöndíj

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében


Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható OKTATÓI MOBILITÁSRA.

Ki pályázhat? 

 • Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar főállású oktatója, aki
 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével;
 • pályázott tevékenységét intézménye támogatja az adott időszakra;
 • a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolását.

Hol lehet pályázni?

 • A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. február 10-től.
 • A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél
 • A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:

 • Tudományos tevékenység
 • Motivációs levél/Kutatási terv

Előnyt élveznek:

 • Műszaki- és természettudományos területen oktatók
 • Akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár
 • Akiknek látogatása a két intézmény közötti kapcsolatépítésre is irányul
 • A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden oktató csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni? Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet az oktató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.

A Campus Hungary Program keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:

Rövid tanulmányút
Célja: hogy az oktatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos konferenciákon, közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Támogatható konferencián való részvétel vagy rövid vendégoktatói látogatás, illetve hallgatói csoportos tanulmányúton kísérőként való részvétel.
Időtartama: 3 nap – 8 hét.
Előnyt élveznek azok, akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián vagy közös kutatási projektben vesznek részt.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes oktató 75.000 Ft – 250.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:

 • Online adatlap
 • Motivációs levél/kutatási terv
 • Fogadólevél a rövid tanulmányútról
 • Rövid tanulmányút intézményi jóváhagyása
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum

Hosszú tanulmányút

Célja: hogy az oktatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre kutatási projektekben való részvétellel vagy vendégoktatói látogatással.
Időtartama: 9-26 hét.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek közös képzés kialakítását, kurzusharmonizációt is elősegítenek.l
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes oktató havi 180.000 Ft – 260.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:

 • Online adatlap
 • Motivációs levél/kutatási terv
 • Fogadólevél a hosszabb tanulmányútról
 • Hosszabb tanulmányút intézményi jóváhagyása
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum