palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat „art” mozik digitalizálására

Pályázat jelent meg az „art” mozik digitális fejlesztésének 2013. évi támogatására, a Magyar Közlöny 2013/133. számában. (az „art” mozihálózat  digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról szóló 60/2013.  (VIII.9.)  EMMI rendelet).
Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésére a 2013. évi költségvetési törvény ez évre is 100 millió forint állami forrást biztosít.
A technikai fejlődés következtében  a 35 mm-es technikát felváltotta  a digitális vetítés valamint  a térhatású 3D technológia, ezért a tavalyi  és tavalyelőtti  hasonló pályázat után elengedhetetlen a  az „art” mozihálózat  további fejlesztése.
A pályázat kedvezményezettjei a települési önkormányzati tulajdonú, vagy települési önkormányzati támogatóval rendelkező „art” mozik lehetnek.
A támogatás feltétele, hogy a pályázó legalább 25 százalékos önrészt vállaljon. Ezen túlmenően a fejleszteni kívánt mozinak meg kell felelnie az  „art”  mozikra vonatkozó jogszabályi feltételeknek, tehát legfeljebb 5 termes lehet, illetve nem rendelkezhet érvényes virtuális kópia díj megállapodással.
A tavalyi évhez hasonlóan idén  is pályázhatnak  azok az „art” mozik, amelyeknek már van digitális vetítőberendezéssel ellátott termük.
A nyerteseknek vállalniuk  kell, hogy a támogatással fejleszteni kívánt mozitermet a fejlesztés igazolt befejezésétől számított két éven keresztül „art” moziteremként működtetik.
Különösen indokolt esetben, kérelemre, legfeljebb két negyedévre halasztást engedélyezhet ezen kötelezettség teljesítésére, azzal, hogy ez esetben a kötelezettséget a halasztás időtartamával meghosszabbított időszak alatt kell teljesíteni.
A pályázati dokumentációt 2013.  szeptember 30-ig  lehet benyújtani a Magyar Államkincstár pályázó székhelye szerint  illetékes  területi szervéhez. Az egy összegű, vissza nem térítendő támogatás felső határa pályázatonként 12,5 millió forint. A támogatásról a miniszter dönt, és a döntést legkésőbb 2013. november 7-ig közzéteszi honlapján.
A pályázat alapján nyújtandó támogatás  a  Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma  – három pénzügyi év vonatkozásában  –  nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.
Csekély összegű (de minimis) támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
A pályázatnak emiatt egyebek mellett tartalmaznia kell a fejlesztési céllal érintett vállalkozás cégszerűen aláírt nyilatkozatát a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
Letölthető dokumentum