palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2013/14-es tanévben megvalósítandó középiskolai osztálykirándulások támogatására

A pályázat célja, lehetőséget nyújtani határon túli magyar diákok számára, hogy megismerjék az anyaország, illetve a Kárpát-medence más régióinak életét és kultúráját, továbbá hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással. A pályázat keretében határon túli magyar középiskolák magyarországi, illetve a Kárpát-medence más régióinak középiskoláihoz tett utazása, illetve a saját régión belül a szórványból tömbvidékre, vagy tömbvidékről a szórványba  tett utazása támogatható.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén határon túli magyar tanítási nyelvű – magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák)

Az elnyerhető támogatás alsó határa 80.000.- forint, felső határa 800.000.-forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.

A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet, amely az intézmény 14. életévét betöltött diákjaiból és az őket kísérő pedagógusokból állhat.

Egy középiskola egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat formája: utófinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás.

A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2013. szeptember 1.,  véghatárideje szerződés szerint, de legkésőbb 2014.  június 15.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás és adatlap

A pályázat benyújtási határideje: 2013.szeptember 30-ig (a postai bélyegző kelte).

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium: Zsolnai Ákos +36 30 450 3539