palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Biodiverzitás Európai Fővárosa címért

biodiverzitasVerseny a Biodiverzitás Európai Fővárosa címért: Kerestetik a biológiai sokféleség megőrzése terén a legjobb eredményt elérő önkormányzat! Uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei keresik a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség fővárosát Franciaország, Németország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország területén. A versenybe a kis falutól a nagyvárosokig minden típusú település bekapcsolódhat! A „Biodiverzitás Fővárosa” verseny célja megtalálni azokat a városokat és falvakat, akik a legjobb teljesítményt nyújtják a biológiai sokféleség megőrzése érdekében 2010-ben, amelyet az ENSZ egyben a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Évének hirdetett meg.

A verseny háttere:
Minden egyes nap óriási számú növény és állat tűnik el örökre a földünkről. Világszerte tapasztalható, hogy az emberi tevékenység okozta pusztulás aránya több százszor magasabb, mint a természetes pusztulás aránya, amely alól Európa sem kivétel. Az európai emlősök, madarak, lepkék, kétéltűek, hüllők és édesvízi halak 30–50 %-a kipusztulás szélén áll, míg néhány európai országban az emlősök, madarak és lepkék közel egynegyede már ki is pusztult.
A falvak, városok fontos szerepet töltenek be a biodiverzitás megőrzésében, és ezáltal az egészséges, élhető körülmények biztosításában az emberek és a jövő generációk számára.
A biológiai sokféleség megőrzése kapcsán Európa szerte az önkormányzati politikusok, közigazgatási alkalmazottak, és helyi lakosok nagymértékű javulást tudnak megvalósítani a településükön, illetve annak környezetében. Számos európai városban és kistelepülésen meglepően színes élővilág található a változatos ökoszisztémáknak köszönhetően, amely mindenféle élhető teret: kerteket, parkokat, folyókat, erdőket, ugar területeket, öreg épületeket és falakat, valamint még sok más területet is magába foglal. Ez a sokféleség azonban nem csak a veszélyeztetett természet megvédése szempontjából fontos, de mivel a népesség egyre nagyobb része él távol a jelentősebb vidéki természetes élőhelyektől, ez a sokféleség jelenti számukra az első, és sokszor az egyetlen kapcsolatot is a természettel.

A verseny lebonyolítása:
A versennyel kapcsolatos előkészítő megbeszélésre 2009. szeptember 22-24. között került sor Madridban. A legkisebb falutól a legnagyobb városokig kiterjedıen a versenyben való részvételre minden önkormányzat meghívást kap. Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a különbözı népességő városok más-más kategóriában kerülnek elbírálásra.
A versenyt minden egyes országban egy kormányzati hivataloktól független szervezet koordinálja és szervezi majd meg, amely az érdeklődŐ önkormányzatok tevékenységét különbözı képzési programokkal is segíti majd. Az előadássorozat célja a biológiai sokféleség megőrzésének ösztönzése a településeken, valamint a résztvevő önkormányzatok tapasztalatainak megosztása. Az ismeretek átadását különböző tájékoztató anyagok és kiadványok segítik majd. Az önkormányzatok számára továbbá egy könnyen alkalmazható indikátor-rendszer is kidolgozásra kerül.
Végül, de nem utolsó sorban a győztes önkormányzatok teljesítményének elismerése hazai és nemzetközi díjátadó ünnepségek keretében kerül sor, és az általuk elért eredmények esettanulmányok formájában kerülnek publikálásra mind hazai és Európai szinten.
Az önkormányzatok különböző területeken versenyezhetnek: a gazdasági tevékenységüktől kezdve a kulturális élet sokféleségén át, a legjobb életminőségig bezárólag. A „Biodiverzitás Fővárosa” verseny keretében az önkormányzatok a biológiai sokféleség területén mérik össze a tudásukat és tevékenységüket bemutatva elért eredményeiket és környezeti teljesítményüket, többek között a zöld területek fejlesztése és vízfolyások rendezése, karbantartása terén vagy más fontos élőhely megőrzése során, ami magában foglalja a fejlesztési dokumentumaikban rögzített célokat, feladatokat, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is a biológiai sokféleség megırzésével kapcsolatban.

A versenyt lebonyolító szervezetek:
A projektet a Deutsche Umwelthilfe, egy több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező német szervezet vezeti. Az öt országban megvalósuló versenyt Franciaországban a Naturparif, Spanyolországban a Fundación Biodiversidad, Szlovákiában a Regional Environmental Center elnevezéső szervezetek, míg Magyarországon a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálja. A projekt szakmai partnerei továbbá a Természetvédelmi Világszövetség Countdown 2010 elnevezéső hálózata (amely 2010-es célok megvalósítását szem előtt tartó szervezeteket foglal magába a biodiverzitás megőrzésének területén), valamint az ICLEI, a fenntarthatóság biztosításáért küzdő helyi önkormányzatok szövetségének nemzetközi képzőközpontja is.

Csoportkép a projekt partnerekről
A projektben résztvevő szervezetek munkáját hazai és nemzetközi szakértőkből álló Tanácsadó Testület segíti és támogatja. A Tanácsadó Testület tagjai között önkormányzati szövetségek, környezetvédelmi minisztériumok, civil szervezetek, természettudományi múzeumok, egyetemek és nem utolsó sorban a biológiai sokféleségről szóló Riói Egyezmény (CBD) végrehajtását segíti nemzetközi szervezet képviselői szerepelnek. A versennyel kapcsolatban további információ található a projekt honlapján a http://www.capital-biodiversity.eu elérhetőségen.

A projekt megvalósítását az Európai Unió LIFE programja támogatja.

Bővebb információ:

http://www.capital-biodiversity.eu

http://www.balatonregion.hu

Forrás: KVVM