palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2017. évi támogatására.

A pályázat célja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel széles társadalmi alapokra helyezzék a fogyasztóvédelmet, alakítsák ki és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást.

A pályázat kódja: FV-I-17

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 59 086 000 Ft.

A pályázat célja, kategóriái
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

Pályázati kategóriák

„A” kategória: Közérdekű keresetindítás
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy közérdekű keresetet kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében érdekfeltáró és érdekérvényesítő tevékenységükön keresztül.
Érdekfeltáró és érdekérvényesítő munkájukon keresztül, közérdekű keresetindítás céljából, az egyesületek figyelemmel kísérik a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket, segítik a fogyasztói jogok érvényesítését, feltárják a fogyasztói problémákat, hogy minél szélesebb körben lehetővé váljon a fogyasztók képviselete.
A kategórián belül lehetőség van már beadott, folyamatban lévő közérdekű keresettel is pályázni.

„B” kategória: Fogyasztóvédelmi problémafeltárás közvélemény kutatás által
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek kutatási tevékenységének támogatása. A kutatás célja, hogy kérdőívek készítésével a fogyasztói/vállalkozói vélemények felmérésével, részletesen kidolgozott, reprezentatív kutatási anyag összeállításával fogyasztóvédelmi problémák (például: termékértékesítéssel, szolgáltatás nyújtással, közszolgáltatásokkal kapcsolatos témában) kerüljenek feltárásra és ennek eredményeként megoldási javaslatok kerüljenek megfogalmazásra.
A közvélemény kutatás során kötelezően feldolgozandó témakör az e-kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi jelenségek és ezen felül legalább egy további szabadon választható fogyasztóvédelmi terület. A különböző fogyasztóvédelmi tartalommal összeállított kérdőívekhez témakörönként az eredményekről különálló tanulmányokat szükséges készíteni.

„C” kategória: Fogyasztóvédelmi háttéranyag készítése és ismeretátadás
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy különösképpen az alábbiakban megjelölt különböző célcsoportok számára közérthető fogyasztóvédelmi szakmai háttéranyagokat készítsenek.
A háttéranyagok felhasználásával oktatások, előadások tartásával erősítsék a tudatosabb fogyasztói magatartás kialakítását.

 • óvodások
 • általános iskolások
 • középiskolások
 • egyetemisták
 • nyugdíjasok
 • vállalkozások

„D” kategória: Fogyasztói tudatosság növelését elősegítő programok megvalósítása
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, valamint a fogyasztók tudatosságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi tájékoztatást végezzenek.

 • általános- és középiskolás diákok számára fogyasztói tudatosságot növelő programok:
  • vetélkedők
  • táborok szervezése

A fogyasztói tudatosság növelése érdekében végzett tájékoztató tevékenység során a pályázónak kiemelt figyelemmel kell lennie a szavatosság, jótállás, valamint az egyes fogyasztói jogok, így a fogyasztókat megillető elállási jog a távollévők között (interneten történő vásárlás), valamint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések (árubemutatóval egybekötött termékértékesítés) esetén a szabályok ismertetésére.

„E” kategória: Fogyasztók tájékoztatása közösségi média kampányon keresztül
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a működésük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a közvéleményt, valamint felhívják a figyelmet a tudatos fogyasztói magatartásra az alábbiak szerint.

 • közösségi média kampány tartalmának kidolgozása, amely minimum havi egy termék/szolgáltatás összehasonlító tesztet tartalmaz;
 • az egyesület honlapján, online magazinján megjelenő hírek, tartalmak megosztása a
  közösségi média kampány során;
 • közösségi média felületen hirdetés foglalása és vásárlása a kampány keretén belül.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

 • „A” kategória esetén pályázónként legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, pályázónként maximum 2 keresetindítás támogatására van lehetőség.
 • „B” kategória esetén, pályázónként legfeljebb 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 • „C” kategória esetén legfeljebb 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 • „D” kategória esetén legfeljebb 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 • „E” kategória esetén legfeljebb 7 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Az elnyerhető legalacsonyabb támogatási összeg támogatott pályázatok esetében 100 000 Ft.
A kategóriák közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.
A támogatási összeg folyósítása támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. június 1. és 2018. május 31. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: egy pályázó egy pályázati kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre
A pályázati felhívás keretében azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek alapszabályaiban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

Letölthető dokumentumok

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2017. június 25. 24:00.

A pályázat kezelője, bővebb információ:
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
1277 Budapest 23, Pf: 55.
fv@nfsi.hu
Telefon: 06 1 398 8973

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.
E-mail: fv@nfsi.hu
Telefon: 06 1 398 8973
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00
A pályázati felülettel kapcsolatos kérdések esetén: (06-40) 638-638