palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a hallássérült fiatalok pályaorientációs programjainak jó gyakorlatának elkészítésére

fszk pályázatokA Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” című program keretében együttműködési felhívást ír ki „Hallássérült fiatalok pályaorientációs programjainak jó gyakorlata” (Programkód: 3841) címmel. A felhívást a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kuratóriuma (Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.) hirdeti meg.

A felhívás célja a szakképzés területén a hallássérült fiatalok részére kidolgozott pályaorientációs programok jó gyakorlatainak összegyűjtése, innovatív szakemberek felkutatása, és a programba munkatársként történő bevonása.

A felhívásra jelentkezhetnek olyan intézmények, civil szervezetek, melyek 7-12. évfolyamok valamelyikére hallássérült tanulók számára kidolgozott és kipróbált pályaorientációs programokkal rendelkeznek.

A jelentkező intézmény a jelentkezéssel egyúttal a „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” című programban való közreműködésre ajánlja a felhívási dossziéban szereplő jelentkezési lap 1.3 pontjában megnevezett szakembereket.

Jelentkezni a kapcsolódó jelentkezési lap kitöltésével, és olyan kidolgozott és kipróbált pályaorientációs programmal lehet, melynek tapasztalatairól a jelentkező összegzést tud adni. A benyújtott pályaorientációs programok készítői közül kerülnek kiválasztásra azok a szakemberek, akikkel, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás keretében a felek rögzítik a kiválasztott pályaorientációs program felhasználási feltételeit. A kiválasztott szakemberekkel megbízási szerződést köt a Közalapítvány „Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” című programjának pályaorientációs elemének kidolgozására.

A beküldött, de kiválasztásra nem kerülő pályaorientációs programok esetében a Közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába kerülő anyagokat nem használja fel, és harmadik személynek nem adja át azokat, és az elbírálási folyamatot követően haladéktalanul visszajuttatja a jelentkezők részére.
A jelentkezéseket a részletes feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó felhívási dosszié kitöltésével lehet benyújtani, ami 2009. április 29-től átvehető személyesen a Közalapítvány Titkárságán (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. V. emelet), igényelhető telefonon, postai úton vagy e-mailben (schuttler.vera@fszk.hu), de letölthető a Közalapítvány honlapjáról is (http://www.fszk.hu).

Benyújtási határidő:
2009. május 15. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját jelenti.)

A benyújtás módja:
A szakmai anyagot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani.
Benyújtani postán vagy személyesen lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u 4-6.

A benyújtott dokumentumok szakmai minimum követelményei:
– A NAT által meghatározott pályaorientációnak való tartalmi megfelelés
– Célcsoport igényeinek való megfelelés
– A pályaorientációs programok kidolgozottsága
– Tevékenységek, módszerek változatossága, illeszkedése a célcsoporthoz
– A kipróbálás tapasztalatai
Eredményhirdetés várható időpontja: 2009. május 25.
Az együttműködési megállapodás megkötésének és a szakemberekkel történő szerződéskötés várható időpontja: 2009. június 1.
Az eredményt honlapunkon (http://www.fszk.hu) közzétesszük, és minden jelentkezőt postán értesítünk.

A Közalapítvány elérhetőségei:
1139 Budapest Pap Károly u 4-6. V. emelet, Oktatási és Képzési Programiroda
Tel.: (1) 450-3232
e-mail: schuttler.vera@fszk.hu

adatlap és kérdőív