palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos kommunikációs eszközök fejlesztésének támogatására KAB-KOM-09-A.B.C.

szmm pályázatokA pályázat célja a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos társadalmi kommunikáció elősegítése. A pályázat keretében támogatás nyújtható olyan eszközök, programok létrehozásához, melyek tartalma a kábítószer-fogyasztás jelenségével kapcsolatos információk, ismeretek objektív, korszerű és hatékony közzétételét szolgálja, illeszkedve a „Nemzeti stratégia kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott célokhoz.

Pályázati kategóriák

„A” kategória: Sugárzott és elektronikus médiaprogramok támogatása.

A pályázat kész vagy készülőben lévő, megjelenés alatt álló művekhez nyújt résztámogatást, melyek elősegítik az egészségfejlesztéssel és drogmegelőzéssel kapcsolatos sorozatműsorok, drogmegelőzéssel kapcsolatos műsorok, valamint meghatározott célcsoportot elérő üzenetek megvalósulását a sugárzott és elektronikus médiában.

E kategóriában pályázhatnak az internet alapú tájékoztatás létrehozását, fenntartását elősegítő programok költségei is (létrehozás, karbantartás, frissítés).

„B” kategória: A kábítószer-probléma kezelésével foglalkozó szakmai szervezetek szolgáltatásait bemutató kiadványcsomagok létrehozásának támogatása.

„C” kategória: A kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos szakkönyvek megjelentetésének támogatása.

A forrás érvényességének kezdete: 2009.04.28.

A forrás érvényességének vége: 2009.05.20. szerda 23:59

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40 „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” alcím (ÁHT: 228653) terhére.

A támogatás folyósítása

Egy összegben, utófinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 10. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és 2010. március 31. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy kategóriában egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2009. május 20.  24:00 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Pályázatkezelő

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

www.esf.hu
A forrás web címe: http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=507

Kinek szól:

 • Civil szféra / Alapítvány (közhasznú)
 • Civil szféra / Alapítvány (nem közhasznú)
 • Civil szféra / Egyesület (közhasznú)
 • Civil szféra / Egyesület (nem közhasznú)
 • Civil szféra / Egyéb
 • Egyéb / Egyház
 • Egyéb / Egyéb
 • Egyéb / Nem önkormányzati alapítású közhasznú társaság
 • Egyéb / Szövetség
 • Egyéb / Társulás
 • Vállalkozás / Középvállalkozás
 • Vállalkozás / Mikro- és kisvállalkozás
 • Vállalkozás / Nagyvállalatok
 • Önkormányzat / Megyei
 • Önkormányzat / Települési
 • Önkormányzat / Önkormányzati intézmény (részben önálló)
 • Önkormányzat / Önkormányzati intézmény (önálló)
 • Önkormányzat / Önkormányzati tulajdonú társaság
 • Önkormányzat / Önkormányzati társulás

Forrás jellege: nem beruházás jellegű

Forrás méretének minimuma: 200 000 Ft

Forrás méretének maximuma: 5 000 000 Ft

Saját forrás méretének minimuma: 20 %

A forrás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

Fejlesztési cél: Szociális és egészségügy

Cél Régió: Minden régió