palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Magyarországi Evangélikus Egyház logójának megtervezésére

evangelikus palyazatA Magyarországi Evangélikus Egyház nyílt pályázatot ír ki az egyház emblémájának (logójának) és üzleti arculatának megtervezésére.

Pályázati kiírás a Magyarországi Evangélikus Egyház emblémájának megtervezésére

A Magyarországi Evangélikus Egyház nyílt pályázatot ír ki az egyház emblémájának (logójának) és üzleti arculatának megtervezésére.

A pályaművek leadási határideje: 2009. december 30.
Az elbírálás határideje:
2010. január 25.

A pályaműveket a Magyarországi Evangélikus Egyház címére kell elküldeni a határidő napjáig postán, a

1085 Budapest, Üllői út 24. postacímre,

valamint elektronikus formában a kiado@lutheran.hu e-mail címre.

Pályázati feltételek

  1. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat.
  2. A pályaműveket egy példányban kell benyújtani papíron, színes nyomtatott formában, valamint elektronikusan, elsősorban ai, eps, pdf, másodsorban jpg, tiff vagy psd képformátumban.
  3. A pályázaton előnyt élveznek azok a pályaművek, amelyek az embléma grafikai tervében minél hatékonyabban juttatják kifejezésre a Magyarországi Evangélikus Egyház által közvetített evangélikus jelleget, szellemiséget, gondolatiságot és az egyház sajátos küldetését, ugyanakkor különös figyelmet fordítanak az embléma, illetve arculat modern, korszerű megjelenésére és versenyképes, látványos, ízléses dizájnjára.

A pályaműnek tartalmaznia kell:

  1. az embléma (logó) grafikai tervét;
  2. rövid (max. 2500 karakteres) műleírást, amely a grafikai kidolgozás alapötletén, elemein és technikáján túl a mű(vek)ben kifejezésre jutó gondolatiság, jelképrendszer és szimbólumértelmezés megfogalmazására és elemzésére is kitér;
  3. az üzleti arculat elemeit (úgy mint: levélpapír, névjegy, boríték, zászló, gépjárműfelirat, reklámtoll, irattartó mappa)
  4. a pályázó személyi adatait (név, születési hely és dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím, néhány mondatos szakmai életrajz).

A pályázatra beérkezett műveket a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőiből és grafikusokból álló zsűri bírálja el. Az eredményről minden pályázó írásos értesítést kap. A nyertes nevét a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapja (www.evangelikus.hu) és az Evangélikus Élet című hetilap közli.

Pályadíjak:
A nyertes
pályaműre a Magyarországi Evangélikus Egyház vételi ajánlatot tesz 250 000 Ft (+ áfa) összeggel.

További információ a www.evangelikus.hu honlapon, valamint Zászkalicky Zsuzsannától (zsuzsanna.zaszkaliczky@lutheran.hu).

Forrás: http://www.evangelikus.hu