palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására

Pályázat a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására. Ezen belül a „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése”, a tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások, a tanyasi közösségi tér kialakítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátás érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a „tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése” és a „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” célok fejlesztése érdekében.

Pályázat kódja: TP-1-2017

A Földművelésügyi Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja
A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A  tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, tanyasi közösségi tér kialakítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

A támogatás igénybevétele

 1. Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére:
  • 1/a) tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, gépjárműbeszerzés
   kivételével,
  • 1/b) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik
   kialakítására;
 2. 2) A tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra:
  • 2/a) tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás biztosítására, kiadvány készítésére,
  • 2/b) nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítására, fejlesztésére,
  • 2/c) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére,
  • 2/d) esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyán élő lakosok számára,
  • 2/e) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára,
  • 2/f) a tanya, mint tájérték megőrzése érdekében a tájgondnok képzésben való részvétel
   támogatására;
 3. Tanyasi közösségi tér kialakítására;
 4. A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére;
 5. A tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
 6. Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár
nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez)

A pályázat benyújtására jogosultak köre

1) a „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:

 • 1/a) a „tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található olyan települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, amelyek tanyagondnoki szolgálatot működtetnek;
 • 1/b) a „tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása” alcél esetében az alföldi tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek;

2) „a tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások” cél esetében:

 • 2/a) „tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás biztosítása, kiadvány készítése” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek;
 • 2/b) a „nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítása, fejlesztése” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek;
 • 2/c) a „tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek;
 • 2/d) az „esélyegyenlőségi programok szervezése tanyán élő lakosok számára” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek;
 • 2/e) a „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára” alcél esetében az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek;
 • 2/f) „a tanya, mint tájérték megőrzése érdekében a tájgondnok képzésben való részvétel támogatása” alcél esetében meghatározott célokra irányuló fejlesztés esetén az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások;

3) „tanyasi közösségi tér kialakítása” célra irányuló fejlesztés esetén az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, valamint az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek;

4) „a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése” cél esetében az alföldi tanyás térségben található települési
önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati konzorciumok, alföldi tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, az alföldi tanyás térségek megyei önkormányzatai, az alföldi tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő nonprofit szervezetek;

5) a „tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése” cél esetében az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, az alföldi tanyás térségben található önkormányzati konzorciumok, az alföldi tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, az alföldi tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek;

6) a „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” cél esetében az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok.

A támogatás általános feltételei, szabályai

 1. Pályázatot csak a pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségből lehet benyújtani.
 2. Egy pályázó több támogatási célra is pályázhat, de csak külön pályázati adatlapon.
 3. A 4. pont 2) bekezdésében meghatározott „a tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások” cél esetében egy pályázati adatlapon több alcél is pályázható.
 4. Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be.
 5. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 7. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összeg:

 1. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése:
  1. a) alcél esetében 2 000 000 Ft, a
  2. b) alcél esetében 4 000 000 Ft.
 2. A tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatások:
  • a) tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás biztosítására, kiadvány készítésére,
  • b) nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítására, fejlesztésére,
  • c) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére,
  • d) esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyán élő lakosok számára,
  • e) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára,
  • f) a tanya, mint tájérték megőrzése érdekében a tájgondnok képzésben való részvétel támogatására;
   • a), b), c) d), e), alcél esetében együttesen 2 000 000 Ft,
   • amennyiben a pályázó az f) alcélra is benyújtja pályázatát, úgy ezen felül legfeljebb 380 000 Ft támogatást is igényelhet.
 3. Tanyasi közösségi tér kialakítása
  • Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 8 000 000 Ft
 4. A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése.
  • Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 2 000 000 Ft
 5. Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.
  • Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 5 000 000 Ft
 6. Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.
  • Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 5 000 000 Ft

Letölthető dokumentumok

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésre és véglegesítésére 2017. augusztus 07. 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2017. szeptember 06. 23 óra 59 percig van lehetőség.

Tanyafejlesztési pályázat 2023 – beadható 2023. 10.01.-ig

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8120; Fax.: 1/362-8104
E-mail: mtpi@hoi.hu