palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására

Ötezer főnél kisebb lakosságszámú települések önkormányzatai pályázhatnak elhagyott  ingatlanok közcélra való megvásárlására. Az ingatlanok megvásárlását követően az önkormányzatnak lehetősége nyílik, az ingatlanok elbontására, vagy felújítására, korszerűsítésére, ezáltal a települési elhagyott ingatlanok közcélra történő hasznosítására. Ezen leromlott épületek sok esetben biztonsági kockázatot is jelentenek a településen élők számára, amely a program bevezetésével megszüntethető.

A kiírás kódszáma: MFP-EIM/2020

A pályázat célja
A községekben gyakran előfordul a romos, elhagyatott ingatlanok látványa, ami a település összképét jelentősen rontja. Ezeknek az ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett falukép kialakítását. A szebb, rendezettebb falukép elérésén túl további pályázati cél, hogy a megszerzett ingatlant az önkormányzat kizárólag közcélra használja.

Önállóan támogatható tevékenységek
Nem önkormányzati tulajdonban lévő vagy részben önkormányzati tulajdonban lévő elhagyott ingatlan, közcélú ingatlanná alakítás céljából történő megvásárlása.

 • Ingatlan vásárlás

A támogatás feltétele, hogy a megvásárolt ingatlan a pályázó 100%-os tulajdonába kerül.

A kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • Megvásárolt ingatlan külső és belső felújítása, korszerűsítése;
 • Megvásárolt ingatlan átépítése, bővítése;
 • Bontás, tereprendezés, parkosítás;
 • Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása;
 • A kialakításra kerülő közcélú ingatlanhoz tartozó kerítés, bejáró, kialakítása, felújítása;
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
 • Ingatlan értékbecslés költsége.

 

Pályázók (Jogosultak) köre:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 5 000 000 forint.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

Letölthető dokumentumok

MFP2020_Elhagyott_ingatlanok_20200727-1

A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.

Fenntartási kötelezettség
A támogatással érintett ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem terhelhető meg, nem idegeníthető el, és nem adható bérbe kivéve, ha egyedi kérelem alapján a Támogató engedélyt ad rá.