palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat értékeléshez szakértői pályázat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. szeptember 16-án közzétett, az „Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Közép-dunántúli, Közép-magyarországi és Nyugat-dunántúli Operatív Programok Humán infrastruktúra fejlesztése prioritásai keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó szakértői listára való jelentkezés” tárgyú felhíváshoz kapcsolódóan a pályázatok benyújtási határideje 2011. november 15-ig meghosszabbításra került.

 

A felhívás keretfeltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelete a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről (továbbiakban: eljárási rendelet), továbbá a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2011. (V. 6.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról (továbbiakban: EMK) határozza meg.

1. Általános feltételek

A jelentkezőknek a szakértelem, projekt menedzsment és pénzügyi ismeretek igazolásával kapcsolatosan előírás a felsőfokú végzettség megléte és az érintett területen szerzett munkatapasztalat, amelyet a benyújtandó pályázati nyomtatványon kell feltüntetniük. A további szakmai minimum elvárásokat szakterületenként a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Az érintett területen szerzett munkatapasztalat alatt az adott prioritás szakmaterületén végzett bármilyen nem adminisztratív munkát, EU támogatási programok tervezése vagy menedzsmentje területén végzett munkát és projektértékelés területén végzett munkát kell érteni.

Az elvárt munkatapasztalat az értékelendő pályázat támogatási igényének mértékétől függ a következők szerint:

  • 1 milliárd Ft alatti támogatási igény esetén min. 3 év,
  • 1 milliárd feletti támogatási igény esetén min. 5 év.

Az előírt kritériumokat teljesítő, így a pályázatok értékelésére kiválasztható szakértők listáját az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

A kiválasztott szakértőknek rendelkeznie kell továbbá az adott programozási dokumentumok és felhívások, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek ismeretével is, ezt az illetékes Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) vagy NFÜ az értékelők számára az értékeléshez kapcsolódó képzéssel biztosítja.

Az értékelők régiónként és konstrukciónként, illetve amennyiben a szakmai elvárások indokolják, felhívásonként regisztrálnak. Egy értékelő több konstrukcióban és/vagy régióban is regisztrálhat.

Egy adott pályázati felhíváshoz kapcsolódó értékelést csak olyan külső értékelő végezhet, aki az NFÜ által jóváhagyott szakértői listán szerepel, és aki az NFÜ vagy KSZ által megtartott képzésen igazoltan részt vett.

Az egyes projektek értékelőit projektenként szintén az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

2. Meghirdetésre kerülő szakmacsoportok

Tekintettel a Regionális Fejlesztési Operatív Programok 2011-2013. időszakában meghirdetésre kerülő támogatási konstrukciókra és azok komponenseire, a szakértői jelentkezések az alábbi szakmacsoportokba lehetséges.

I. kategória
A jelentkező szakértőknek az alábbi szakmacsoportok közül legalább egyet meg kell jelölnie:

  • humán erőforrás fejlesztési (oktatási, képzési) szakértő,
  • egészségügyi, – ellátórendszer-fejlesztési szakértő
  • szociálpolitikai szakértő,

3. Értékelők feladata

Az értékelők az értékelést az adott kiíráshoz tartozó feladat-leírás alapján végzik, mely folyamat során a befogadott projekteket az objektív és számszerűsíthető kritériumok alapján pontozzák, továbbá jelzik a tartalmi-szakmai megfelelőségi szempontokra, valamint a szubjektív értékelési szempontokra vonatkozó szakmai javaslatukat. Az ehhez szükséges értékelő lapokat és feladat-leírást az illetékes KSZ bocsájtja a rendelkezésükre.

Az értékelők számára felkészítő megtartására kerül sor az IH vagy KSZ szervezésében. A felkészítőn az értékelők részvétele kötelező.

Az értékelők szükség szerint a Döntés-előkészítő Bizottsági üléseken is részt vesznek.

Az értékelők a KSZ döntése alapján részt vehetnek a teljességi ellenőrzésben is.

A projektek értékelését legalább egy külső szakértő teljes egészében el kell, hogy végezze.

4. Szakértői pályáztatás menete

A szakértői listára jelentkezni a kitöltött pályázati nyomtatvány és a csatolandó mellékletek benyújtásával lehet.

A pályázatok végső benyújtási határideje: 2011. november 15.

A pályázatokat postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként kérjük feladni az alábbi címre (továbbá elektronikusan a ropszakertok@vati.hu e-mail címre):

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ROP Igazgatóság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

A pályázó egy pályázatban több szakmacsoportra is benyújthatja a jelentkezését.

A határidő betartása a tértivevényen igazolt postai felvétel dátuma alapján kerül figyelembevételre.

Azon pályázatok, amelyek nem teljesítik a benyújtási határidővel kapcsolatos előírásokat, további értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

A szakértői listára történő felvételről a KSZ levélben értesíti a jelentkezőket.

A szakértővel a KSZ megbízási szerződést köt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakértőknek minden egyes értékelt projekt vonatkozásában összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük az értékelés megkezdése előtt. Titoktartási nyilatkozatot elegendő az első értékelés megkezdése előtt, naptári évente egyszer tenni.

Letölthető dokumentumok

1.számú melléklet – Szakterületenkénti elvárások

2.számú melléklet – Pályázati nyomtatvány

Forrás: http://www.vati.hu/