palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kiemelt sportesemények támogatására Pest megyében

pest megye pályázatokPályázati felhívás kiemelt megyei sportesemények támogatására. Pest Megye Közgyűlése pályázatot hirdet a 2009. évi költségvetésében elkülönített 10 millió Ft keretösszeg terhére, kiemelt megyei sportesemények támogatására.

1. A pályázaton részt vehetnek:
Pest megyei illetékességű sportszövetségek. Jogi személyiséggel nem rendelkező szövetségek, jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezeten keresztül

2. Pályázni az alábbi célokra lehet:
Megyei, régiós, országos vagy nemzetközi:
a) ifjúsági, diák- és gyermeksport rendezvények, versenyek, bajnokságok
b) fogyatékkal élők részére szervezett sportrendezvények
c) szabadidő- és versenysport események

3. a. A pályázati keretösszeg 10 000 000 Ft
b. Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege 300 000 Ft

4. A pályáztatás rendje:
a. Egy eseményre csak egy pályázat nyújtható be.
Egy szervezet azonban több pályázatot is benyújthat.
b. Nem jogosult támogatásra az a szervezet, amely a Pest Megye Önkormányzatától a tárgyévben bármely más jogcímen támogatásban, átadott pénzeszközben részesült, és a megadott határidőig az előző támogatásával nem számolt el.
c. Valamennyi pályázat nyilvános és nyitott, melyeket a Hivatal honlapján elérhetővé kell tenni.
d. Pályázni a http://www.palyazatok.pestmegye.hu honlapon keresztül vagy pályázati adatlap postai úton történő benyújtásával lehet.
e. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.
g. A pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolást és szakmai beszámolót
az „Elszámoló lap” kitöltésével kell benyújtani, melynek határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.
h. A g.) pontban megállapított határidő túllépésére különleges esetben Pest Megyei Közgyűlésének elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.
i. Amennyiben a program nem valósult meg, illetve amennyiben a pályázó az elszámolási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, köteles a már kiutalt támogatás összegét visszautalni.
j. A támogatás céltól eltérő felhasználása esetén Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése dönt a már átutalt támogatás visszafizetéséről.
k. A nyertes pályázókkal Pest Megye Közgyűlésének elnöke támogatási szerződést köt.
l. A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése fogadja el.
m. A pályázaton elnyert támogatás átutalásának határideje:
– a szerződéskötést követő 30 napon belül: az összeg 60%-a,
– a szakmai beszámoló és az elszámolás bizottsági elfogadását követő
15 napon belül: a fennmaradó 40%.
Amennyiben a megadott határidőre a pályázó nem számolt el, a pályázati összeg nem folyósítható.

5. Pályázni lehet:
a.) Interneten keresztül, a http://www.palyazatok.pestmegye.hu oldalon bejelentkezéssel, a pályázati űrlap on-line kitöltésével, internetes regisztrációjával, annak kinyomtatásával, aláírásával és a mellékletekkel együtt, papíron, egy példányban történő benyújtásával. A kötelező mellékletek későbbi pótlására nincs lehetőség!
b.) Papír alapon, hagyományos módon, a pályázati adatlap kitöltésével, a kötelező mellékletek csatolásával és mindezek egy példányban történő benyújtásával. A kötelező mellékletek későbbi pótlására nincs lehetőség!

6. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 18.

A pályázatokat legkésőbb a pályázati határidő napján 24 óráig lehet postára adni. A pályázat személyes benyújtásának határideje: a közgyűlés által meghatározott időpont, délután 15.30 óra. A pályázati űrlap letölthető a http://www.palyazatok.pestmegye.hu honlapról. Valamint átvehető a 1052 Budapest, Városház u. 7. földszint 2. (Ifjúsági és Sportiroda) címen.

A pályázattal kapcsolatban segítséget kérhet:
Szendi Erika: szendie@pestmegye.hu, 06-1-485-6812

7. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Ifjúsági és Sportiroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

8. A beérkezett pályázatok támogatásáról a Közgyűlés az Ifjúsági és Sportbizottság javaslata alapján május 29-ig dönt. A nyertes pályázatok listája a döntést követően a http://www.palyazatok.pestmegye.hu oldalon tekinthető meg.

pályázati felhívás
pályázati adatlap