palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat légvárak és egyéb játékok térítésmentes használatára

A pályázat célja, olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázat keretében:

 • egy óriás csúszda (ennek az eszköznek a telepítéséhez és lebontásához négy fő segítséget kérünk 20-20 percre, kb. 600 kg),
 • egy kétcsúszdás légvár,
 • egy ugráló vár,
 • egy Segway önegyensúlyozó transzporter

közül választhat két eszközt a Pályázó, melyet a pályázati adatlap megfelelő részében kell jelölni.

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be

 • települési és területi önkormányzatok, egyházak és azok intézményei, iskolák, óvodák, kulturális és egyéb intézmények,
 • civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, melyek gyermekek/fiatalok közösségeit fogják össze, illetve e célcsoportnak szolgáltatásokat biztosítanak, rendezvényeket, programokat szerveznek.

A projektben pályázott rendezvények ideje: 2013. április 1. – 2013. október 15. közötti időszak.

Pályázni a két kiválasztott eszköz 6 órás térítésmentes, felügyelettel történő használatára lehet. A pályázatban be kell mutatni a szervezetet, a projekt célját, időtartamát, helyét, célcsoportját, az eszközök telepítésének, az áramellátás biztosításának módját és lehetőségét. A pályázónak meg kell jelölnie a szolgáltatás igénybe vételének tervezett időtartamát (hónap, nap, órától óráig). Egy pályázó legfeljebb öt időpontot jelölhet meg.

A nyertes pályázóknak az eszközöket az igényelt napok egyikén térítésmentesen a helyszínre szállítjuk, felállítjuk, beüzemeljük, és felügyeletet biztosítunk. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, melyben a felek jogait és kötelezettségeit – pl. területigény és egyéb technikai feltételek – részletesen szabályozzuk.

Pályázni két kategóriában lehet:

 • I. kategória: iskolák, óvodák, egyéb oktatási intézmények hétfőtől péntekig (munkanapokon) bonyolítandó rendezvényeire lehet pályázni a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, s az abban megjelölt kötelező mellékletek beküldésével.
 • II. kategória: önkormányzatok, nem oktatási intézmények, civil szervezetek, egyházak bármely napon bonyolítandó rendezvényeire lehet pályázni a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, s az abban megjelölt kötelező mellékletek beküldésével.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat részvételi díja: 8500,-Ft, melyet átutalással kell teljesíteni 2012. október 1 – október 31 közötti időszakban a kiíró, Budapest Banknál vezetett 10101047-59794700-01001001 számú számlájára. A pályázati díj átutalásánál tüntessék fel a pályázat kódszámát (HI-PP-12), a pontos számlázási nevet és címet, valamint a befizető nevét és címét, amennyiben nem azonos a pályázóval. Az utalás után e-mailben vagy faxon küldjék el számunkra az alábbi adatokat: Ki volt a befizető? Kinek a nevére kell a számla? Ki a pályázó? Mikor és milyen számlaszámról indították az utalást? A részvételi díjról a pályázat megérkezése után számlát állítunk ki, melyet postázunk. A részvételi díj elutasított pályázat esetén sem igényelhető vissza.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Kitöltött pályázati adatlapot,
 2. A szervezet működését, civil szervezetek esetében a tevékenységet igazoló létesítő okirat képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyezik, a kiállítás napja óta nem változott” szöveggel, dátummal, aláírással, bélyegzővel ellátott másolatát,
 3. Közjegyző által készített aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy ennek képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyezik, a kiállítás napja óta nem változott” szöveggel, dátummal, bélyegzővel ellátott, az aláírási címpéldány szerinti aláírással hitelesített másolatát, vagy banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolatát,
 4. a részvételi díj átutalását igazoló banki igazolás bank által hitelesített másolatát.
Letölthető dokumentumok

A pályázati adatlapot 2 eredeti, a mellékleteket 1 eredeti példányban a HUMÁN-INNOV Szolgáltató Kft. 6400. Kiskunhalas, Vasút u. 8. szám alatti címre kell beküldeni ajánlott küldeményként. A borítékra kérjük ráírni a pályázat kódját: HI-PP-12.

A pályázati döntésről a nyerteseknek 2013. február 15-ig értesítést küldünk emailben és a nyertesek listáját a honlapunkon közzé tesszük. A nyertes pályázók egyedi azonosító számot kapnak, kérjük, hogy levelezésnél ezt írják be a tárgy mezőbe.

Az eszközök megtekinthetők a pályázati útmutatóban, a pályázati adatlap letölthető a www.humaninnov.hu honlapról word formátumban.

További információ a palyazat@humaninnov.hu email címen kérhető.