palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat németországi nyelvtanfolyam támogatására 2009/2010

Kovacs Kinga palyazatA Kovács Kinga Emlékalapítvány kétfordulós pályázatot hirdet azon 18 és 26 év közötti magyar állampolgárságú fiatalok részére, akik német nyelvtudásuk és interkulturális ismereteik és kapcsolatiak elmélyítése érdekében Németországban kívánnak nyelvtanfolyamot elvégezni.

A német nyelvtanfolyam:

 • A kuratórium a bonni Institut für Sprachvermittlung und internationalen Kulturaustausch (IFS Bonn, Fritz-Erler-Str. 32-34.,53113 Bonn, Tel: 00-49-228-35-35-10, web: www.ifs-bonn-berlin.de) nyelvi intézet által felajánlott ésszervezett Intenzív II, 3 hónapos német nyelvi kurzushoz (heti 20 óra) keres résztvevőket.
 • Támogatott pályázatok száma: 3 fő esetében.
 • A nyelvtanfolyam egyik előfeltétele, hogy a pályázó alapszintű német nyelvtudással rendelkezzen.
 • A nyelvtanfolyam időpontja: tavasz vagy ősz, melyet a pályázó választ ki a számára megfelelően.
 • A három hónapos nyelvtanfolyam után a pályázó kötelezettséget vállal, hogy a Goethe Intézet által szervezett Goethe Zertifikat német B2 szintő nyelvvizsgáját sikeresen leteszi. A kuratórium vállalja a sikeres nyelvvizsga költségét. Az IFS biztosítja a három hónapos nyelvtanfolyam való részvételt, az Alapítvány támogatása kiterjed a három hónapos időtartamra, a tananyag költségére és a nyelvvizsga díjára. A pályázónak a kiutazás költségét, utasbiztosítást, szállás és étkezés költségét, költıpénzt és egyéb kiadásait saját önerőből kell fedeznie.
 • A pályázók által elnyerhető támogatás – tankönyv és nyelvvizsgadíj – kifizetése közvetlenül a támogatott részére történik, az általa megjelölt bankszámlára.
 • A pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.
 • Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:
  • magyar állampolgárságú fiatalok és fiatal felnőttek;
  • 18-26 év kor közöttiek (a kiutazás idıpontjában már betöltött 18. életév és a kiutazás időpontjában még be nem töltött 26. életév)
  • alapfokú német nyelvtudással rendelkezik
 • A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
  • részletes önéletrajz,
  • személyigazolvány és lakcímkártya másolata
  • a már megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok egyszerő másolata,
  • további nyilatkozatok.


Letölthető dokumentumok
:

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

A pályázat második fordulója egy személyes elbeszélgetés, melyre az Alapítvány székhelyén, Ágasegyházán kerül sor egy előre megadott időpontban a pályázat beadási határidejétől számított 20 napon belül. Az elbeszélgetés időpontjáról az Alapítvány, írásban, postai úton értesíti a pályázót. A személyes elbeszélgetés célja, hogy a pályázat elbírálásához személyesen is meggyőzódhessen az Alapítvány a pályázó alkalmasságáról, beleértve nyelvtudásának ellenőrzését is.

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot magyar nyelven (német nyelvű összefoglalással) két példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel kell benyújtani.
A pályázati adatlapon formailag változtatni nem lehet.
A teljes pályázati anyag elérhető a www.kingaalapitvanya.hu internetes honlapon.
A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatokat postai úton ajánlott, zárt küldeményként a következı címre kell eljuttatni:
Kovács Kinga Emlékalapítvány 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62.

A pályázat beküldési határideje: 2009. november 15. Az alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályázatokat 2009. december 20-ig elbírálja, a döntésről a pályázókat, a döntést követó 10 napon belül írásban értesíti (Kérjük postai és elektronikus értesítési címet is megadni).

A nyertes pályázók listáját az Alapítvány a www.kingaalapitvanya.hu internetes honlapon is közzéteszi.

Az Alapítvány a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok egy példányát külön kérésre a megadott címre elpostázza, a továbbiakban ezeket a pályázatokat nem őrzi meg. Az erre irányuló kérelmet telefonon, elektronikus úton vagy postán a kuratóriumi döntést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A nyertes pályázókkal a Kuratórium Támogatási Szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.
A pályázati feltételek nem, vagy csak részben történő teljesítése a pályázati összeg jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetését eredményezi.
A pályázó akkor teljesíti sikeresen és eredményesen a pályázati feltételeket, ha a németországi nyelvtanfolyam elvégzése után nyelvvizsgát tesz, záró beszámolót készít tapasztalatairól, és annak elfogadásáról a Kuratórium, írásban értesítette.
A pályázatról további információval: info@kingaalapitvanya.hu elektronikus címen szolgálunk.

Ágasegyháza, 2009. szeptember 24.

Forrás: Kovács Kinga Emlékalapítvány