palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatására

roma nemzetiségi pályázat

Pályázat a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 5.000.000 Forint.

A rendelkezésre álló forrásból 40.000.000,- Ft kizárólag hangszerek és fellépő ruhák vásárlására kerül biztosításra.

Pályázat kódja: NCIV-KP-1-2024

Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak a 2021. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, az Njtv. és az Etv. hatálya alá tartozó, a létesítő okiratban (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél, tevékenység szerint (FIGYELEM! nem elegendő, ha csak a szervezet nevében jelenik meg az adott nemzetiség) konkrétan megjelölt, a kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző), közcélú, érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil szervezetek, amelyek

  • megfelelnek az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősülnek,
  • nem állnak jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellenük jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt,
  • nem rendelkeznek esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozással,
  • nem minősülnek összeférhetetlennek az Áht. 48/B. §-a alapján,
  • teljesítették a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évről szóló (2021. és 2022. év) számviteli beszámolóra vonatkozó kötelezettségüket.

A rendelkezésre álló forrás: 450.000.000,- Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000,- Ft.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000,- Ft.
A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
Támogatás intenzitásának mértéke: 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges.
A támogatás a pályázatban igényelt összegnél alacsonyabb mértékben is megállapítható.

Támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a pályázó civil szervezet működéséhez elengedhetetlen és a létesítő okiratában meghatározott, 1. pont szerinti közcélú, illetve érdekképviseleti tevékenységéhez kapcsolódó költségek támogathatóak.

A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2024. január 1. – 2024. december 31.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás

Pályázni szeretne?!
Pályázzon pályázatíróval!

A pályázatok véglegesítésére 2023. szeptember 28-án 16 óráig van lehetőség.