palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Törőcsik Mari-ösztöndíj pályázat

Törőcsik Mari-ösztöndíj pályázat a színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzésére.

Az ösztöndíjpályázat célja: a színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.

Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

  1. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be,
  2. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés harmadik vagy bármely azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
  3. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
  4. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
  5. a Kormányrendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
a pályázaton az vehet részt, aki
a) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakján – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzési szinten – aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak a Kormányrendelet szerinti kezeléséhez.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. június 30.)

Az ösztöndíj mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj.

Letölthető dokumentumok

Törőcsik Mari-ösztöndíj pályázati felhívás – 2023/2024. tanév
Pályázati adatlap

 

A pályázat benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap (amennyiben hétvégére esik, úgy az azt követő hétfő), azaz 2023. szeptember 18. (hétfő).

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt a Kulturális és Innovációs Minisztérium;
Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztálya:
telefon: 06-1-795-5803; 06-1-795-6244; e-mail: foktstrategia@kim.gov.hu