palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.


Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

 1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
  1. Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
  2. 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
  3. Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása
  4. Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
 3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Pályázók köre

 • Az 1.) (intézményfejlesztés) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.
 • A 2.) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.
 • A 3.) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az 1.) (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is.

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Maximálisan igényelhető támogatás összege: 15-50 millió Ft

Támogatás mértéke: 50%-95%-os támogatás

Letölthető dokumentum

Önkormányzati fejlesztések_2017_pályázati kiírás

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

 • elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2. 16:00 óra
 • papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Filmák Vera vera.filmak@bm.gov.hu; valamint Kukely Anikó aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak.