palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat panziók fejlesztésére

Kisfaludy szálláshelyfejlesztési pályázat eredmények

Az MTÜ a jelenleg is elérhető, országos panziófejlesztési pályázat és a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben szállodák és panziók létesítésére és felújítására vonatkozó pályázatok beadási határidejét 2018. március 14-ig meghosszabbította! A pályázat célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése
Kódszám: TFC-1.1.1-2017

Támogatás maximális mértéke: 70%

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:

Panziók szobánkénti fajlagos költségei
Beruházás összes elszámolható költsége /meglévő szoba 5 000 000 Ft

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként. Fenti fajlagos korlátokat meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből finanszírozza.

Szálláshely kategória/ Minimum – maximum támogatási összegek
panziók / 5 Mft – 42 Mft között

A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adó nélkül számított költsége.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategória: Panzió

Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül
Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

A pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

 • a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi,
 • évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
 • a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér.

Támogatható tevékenységek köre
Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Projekt területi szűkítése
Jelen felhívás keretében Magyarország területén, Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók.

Támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Előleg mértéke
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Letölthető dokumentumok

A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz 2017. 10. 19. 2018. március 14!!! közötti időszak, amely időszakban a támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.

Pályázna?! Pályázzon!
Pályázatírás