palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására”. A kultúra olyan, a köznapi ember számára is érthető és élvezhető üzenetet hordoz bármely művészeti ág esetében, ami a másság, az egyediség, jelen esetben a nemzetiséghez tartozás elfogadását és megértését segíti elő. A roma kultúra értékeinek bemutatása hozzájárulhat a negatív megítélés csökkentéséhez, erősítheti a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadását. Emellett a romák számára eszköze lehetne a kulturális örökségük megismerésére, a fiatal nemzedékeknek való továbbadására.

Pályázat kódja: ROM-RKT-12

A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:

 • a cigány nyelv ápolása és fejlesztése;
 • a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
 • a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
 • különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. október 8. 24:00 óra

A rendelkezésre álló keretösszeg: 25.900.000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege:
Az „A” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
„A” komponensre legalább 150.000 és legfeljebb 600.000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A „B” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 15.900.000 Ft, azaz tizenötmillió-kilencszázezer forint.
A komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 250.000 Ft, kistérségi szinten 400.000 Ft, megyei szinten pedig 600.000 Ft.

A támogatás formája: A támogatás mindkét komponens esetében vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. A pályázat keretében saját forrás kötelezően nem kerül előírásra, azonban a pályázattal nem támogatott tevékenységek finanszírozását saját forrásból kell megoldani.

 A pályázók köre

 1. önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
 2. cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
 3. helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
 4. települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
 5. egyház, egyházi jogi személy
 6. közművelődési, kulturális intézmények, vagy azok fenntartói
 7. a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat – az 1997. évi CXL törvény szerint, vagy ezek fenntartói; vagy
 8. könyvtárak, illetve fenntartóik.

Abban az esetben, ha a pályázó maga nem roma nemzetiségi önkormányzat, kötelező a megvalósítás során igazoltan együttműködnie roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy helyi szinten legalább olyan roma kulturális szervezettel, melynek alapító okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (továbbiakban: EPER) szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével és a 3.000 Ft pályázati díjjal kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.2 pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje 2012. október 8.  24:00 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került;

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás, pályázati útmutató, költségvetés

A pályázat kezelője

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Telefon: (06-1) 795-2902 romakultura@emet.gov.hu

További információk: A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.

A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.

Jelen pályázati kiírás és a pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati kiírás és a pályázati útmutató letölthető a www.emet.gov.hu, és http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

E-mail: romakultura@emet.gov.hu

Telefon: (1) 795-2902 Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00