palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztésére

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című felhívás.

Kódszám: VP6-7.2.1.4-17

A pályázat célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

 • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17,01 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma

 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4500 db

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • 1. célterület esetében maximum 7,8 millió forint;
 • 2. célterület esetében maximum 200 millió forint.

Természetes személy esetén a maximális támogatási intenzitás mértéke: 95%

Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre az MVH-nál vezetett ügyfél-nyilvántartásba vett ügyfél.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

 1. célterület esetében:
  Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
  a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
  b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
 2. célterület esetében:
  A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 31. és 2020. április 3. között van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Harminckilencedik szakasz zárása: 2023. szeptember 4.
 • Negyvenedik szakasz zárása: 2023. október 1

 

Írja meg pályázatát velünk!
Pályázatírás

Pályázati Előminősítés

Új Tanyafejlesztési pályázat 2023 – beadható 2023. 10.01.-ig

További információk: Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.