palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat többéves együttműködési projektek; együttműködési intézkedések; különleges tevékenységek; és a kultúra területén európai szinten működő szervezetek részére-Kultúra program 2007–2013

logo_cultureA kultúra program azért jött létre, hogy a támogatható országokból  származó kulturális szereplők közötti együttműködési tevékenységek fejlesztésével hozzájáruljon az európai polgárok közös kulturális örökségén alapuló kulturális térségének előmozdításához, annak érdekében, hogy elősegítse az európai polgári azonosságtudat kialakulását.

A program három speciális célkitűzésre irányul:

–        a kultúra területén dolgozók határokon átívelő mobilitásának elősegítése,

–        a művek, valamint a művészeti és kulturális termékek országok közötti áramlásának támogatása,

–        a kultúrák közötti párbeszéd támogatása.

A program rugalmas, interdiszciplináris szemléletet képvisel, és a megtervezéséhez vezető nyilvános konzultációk során a kulturális szereplők részéről kifejezett igényeket helyezi a középpontba.

Területek

1. Kulturális projektek támogatása (1. terület)

A kulturális szervezetek támogatást kapnak a projektjeikhez, hogy a határokat átlépve tudjanak együtt dolgozni, és kulturális, illetve művészi tevékenységeket hozhassanak létre és hajthassanak végre.

E terület fő célja, hogy segítse a kultúra programban részt vevő különböző országokból származó szervezetek, például színházak, múzeumok, szakmai szövetségek, kutatóközpontok, egyetemek, kulturális intézetek és állami hatóságok együttműködését, hogy a különböző ágazatok együtt dolgozhassanak és kulturális, művészeti tevékenységük a határokon túlra is elérjen.

Ez a terület négy kategóriára van felosztva, amelyek részletes bemutatása az alábbiakban olvasható.

1.1 terület: Többéves együttműködési projektek (háromtól ötéves időtartamig)

Az első kategória a többéves, határokon átívelő kulturális kapcsolatokat kívánja támogatni azáltal, hogy három-öt éven keresztül elősegíti legalább hat támogatható ország legalább hat kulturális szereplőjének együttműködését és ágazaton belüli, illetve ágazatok közötti munkáját a közös kulturális tevékenységek fejlesztése érdekében.

Az elérhető támogatás éves összege legalább 200 000 EUR és legfeljebb 500 000 EUR, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 50 %-ára korlátozódik.

A támogatás célja, hogy hozzásegítsen egy projekt földrajzi hatókörének megteremtéséhez vagy kibővítéséhez, és a támogatási időszakon túl is fenntarthatóvá tegye.

1.2.1 terület: Együttműködési projektek (legfeljebb 24 hónap időtartamban)

A második kategória olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek legalább három támogatható ország legalább három kulturális szereplőjének ágazatokon belüli, illetve ágazatok közötti közös munkáját jelentik, legfeljebb kétéves időtartammal. A hosszú távú együttműködés lehetőségeit feltáró tevékenységek különösen célpontot jelentenek.

Az elérhető támogatás összege 50 000 EUR és 200 000 EUR között van, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 50 %-ára korlátozódik.

1.2.2 terület: Irodalmi fordítási projektek (legfeljebb 24 hónap időtartamban)

A harmadik kategória a fordítási projektek támogatására vonatkozik. Az irodalmi fordításokhoz nyújtott EU-támogatás célja, hogy az irodalmi művek országok közötti keringésének elősegítése révén fokozza a többi európai nép irodalmának és irodalmi örökségének ismertségét. A kiadók az egyik európai nyelvről egy másik európai nyelvre lefordított szépprózai művek fordításához és kiadásához kaphatnak támogatást.

Az elérhető támogatás összege 2 000 EUR és 60 000 EUR között van, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 50 %-ára korlátozódik.

1.3 terület: Együttműködési projektek harmadik országokkal (legfeljebb 24 hónap időtartamban)

A negyedik kategória olyan kulturális együttműködési projekteket kíván támogatni, amelyek célja a programban részt vevő országok és az EU-val társulási vagy együttműködési megállapodást kötött harmadik országok közötti kulturális csere, feltéve, hogy az utóbbi megállapodás kulturális záradékot is tartalmaz.

Minden évben egy vagy több harmadik országot választanak ki az adott évre. Az adott évre kiválasztott ország(ok) neve kellő idővel a beadási határidő előtt megjelenik a Végrehajtó Ügynökség weboldalán.

A tevékenységnek konkrét nemzetközi együttműködést kell életre hívnia. Az együttműködési projektekben legalább három támogatható ország legalább három kulturális szereplője folytat kulturális együttműködést a kiválasztott harmadik ország legalább egy szervezetével, és/vagy hajt végre kulturális tevékenységeket a kiválasztott harmadik országban. Az elérhető támogatás összege 50 000 EUR és legfeljebb 200 000 EUR között van, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 50 %-ára korlátozódik.

2. Az európai szinten működő kulturális szervezetek támogatása (2. terület)

A kultúra területén, európai szinten működő vagy működni szándékozó kulturális szervezetek támogatást kaphatnak működési költségeikhez. E terület célközönségét azok a szervezetek jelentik, amelyek elősegítik a valódi európai dimenzióval rendelkező, közös kulturális élmények létrejöttét. Az e terület keretében megítélt támogatás a kedvezményezett szervezetek állandó tevékenységei folytán felmerülő működési költségekhez nyújtott támogatás. Ez alapjaiban tér el minden más támogatástól, amelyeket a program többi területén lehet elnyerni.

E területen belül a szervezetek négy kategóriája támogatható:

a) nagykövetek;

b) pártfogó hálózatok;

c) fesztiválok;

d) a kulturális menetrendet támogató politikai struktúrák, amelyek ezen belül két alkategóriára oszthatók: a) a strukturált párbeszédet szolgáló platformok; b) politikai elemző csoportosulások.

Az elérhető támogatások felső határa a megpályázott kategóriától függ, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb 80 %-ára korlátozódik.

Támogatható tevékenységek és pályázók

A kultúra program a kultúra valamennyi ágában támogatja a projekteket, szervezeteket, népszerűsítő tevékenységeket és kutatásokat, az audiovizuális ág kivételével, amelyre MEDIA néven külön program vonatkozik

A kulturális szereplők, köztük a kulturális vállalkozások is, azzal a feltétellel vehetnek részt a kultúra programban, hogy nem profitorientált, kulturális minőségükben járnak el.

A támogatható pályázóknak:

– olyan, az állami vagy a magánszektorban működő, jogállással rendelkező szervezeteknek kell lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába (a kulturális és kreatív ágazatokba) tartozik, és

– a támogatható országok valamelyikében kell bejegyzett székhellyel rendelkezniük.

Természetes személyek a program keretében nem pályázhatnak támogatásra.

IV. Támogatható országok

A program keretében támogatható országok a következők:

– az EU tagállamai,

– az EGT országai (Izland, Liechtenstein, Norvégia),

– az EU-tagságra jelölt országok (Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság), valamint Szerbia. A Nyugat-Balkán országai (Albánia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró) a jövőben támogathatóvá válhatnak, az egyes országoknak a programban való részvételéről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően.

A pályázati területekre vonatkozó aktuális bedaási határidők és a letölthető dokumentumok forrásai:

1. TERÜLET: KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

1.1 terület: Többéves együttműködési projektek; a következő beadási határidő: 2009. október 1.

A pályázatot a következő címre várják:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007-2013)
Programme Strand 1.1 Multi-annual cooperation projects
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)
B-1140 Brussels, Belgium

A pályázati csomag részei:

További dokumentumok:

1.2.1 terület: Együttműködési projektek; a következő beadási határidő: 2009. október 1.

A pályázatot a következő címre várják:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007-2013)
Programme Strand 1.2.1 Cooperation projects
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)
B-1140 Brussels, Belgium

A pályázati csomag részei:

További dokumentumok:

2. TERÜLET: EURÓPAI SZINTEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

2. terület: Az európai szinten működő kulturális szervezetek támogatása; határidő: 2009. november 1.

A pályázatot a következő címre várják:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007-2013)
Programme Strand 2 Annual Operating grant
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)
B-1140 Brussels, Belgium

A pályázati csomag tartalma (magyar fordítása nem készül):
A, ha a pályázó átalány-alapon számított költségvetést kíván beadni:

Kötelezően csatolandó:

B, ha a pályázó tényleges költségeken alapuló költségvetést kíván beadni:

  • pályázati űrlap (letölthető angol és francia nyelven)
  • költségvetési űrlap (letölthető angol és német nyelven)

Kötelezően csatolandó:

Tájékoztató jellegű dokumentumok az A és B kategória pályázóinak:

További információ

A pályázatokra vonatkozó részletes feltételek megtalálhatók a kultúra program ismertetőjében, a következő weboldalakon:

Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

www.kulturpont.hu

Forrás: kulturpont