palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rejtőzködő tehetség 2010 irodalmi pályázat

angolsuli pályázatAz AngolSuli Kft. könyvkiadó ” rejtőzködő Tehetség 2010.” irodalmi pályázatot hirdet. A könyvkiadó a Dee Than-Liu írói álnéven alkotó kortárs szerző „a Mester” című művének megjelentetésével jelezni kívánta, hogy nem csupán nyelvoktató, hanem szépirodalmi tárgyú kiadványok megjelentetése felé is nyitott. E nyitottságunk teret nyújt mai kortárs szerzők felderítésére, remélve, hogy hamarosan lesz követője a kiadói palettánkon első szépirodalmi szerzőnknek.

„Rejtőzködő tehetség 2010.”

A pályázat elsősorban olyan, a beküldési határidő napjáig legalább 18 éves életkorú személyek számára nyitott, akik már egy ideje foglalkoznak amatőr írással, azonban eddig nem tudták műveiket megjelentetni, esetleg nem volt bátorságuk a nyilvánosság elé tárni. Hivatásos írók csak akkor vehetnek részt, ha az írásmű munkájukkal nem áll összefüggésben (pl. újságíró verset küldhet be, amennyiben verseit az őt foglalkoztató újság nem közli rendszeresen; rendszeresen publikált költő novellát küldhet be, amennyiben novellákat még nem publikált.)

Önálló, kereskedelmi forgalomban kapható művel rendelkező szerzők a pályázatban nem vehetnek részt azonos műfajú pályázati anyaggal!

Beküldhető maximum 10 A/5 gépelt oldal terjedelmű műfajilag kötetlen, bármilyen témát feldolgozó alkotás (vers és/vagy próza).

A pályázatból kizárjuk a következő témaköröket:

 • pornográfia
 • vulgáris kifejezéseket tartalmazó alkotások
 • rasszizmus
 • gyűlöletkeltésre alkalmas anyagok
 • a Magyar Köztársaság jogszabályait esetlegesen sértő írások
 • műfordítások

Fenntartjuk a jogot a művek indoklás nélküli kizárására.

Formai követelmények:

 • A/5 méretre tördelés
 • 15 mm margó minden oldalon
 • Times New Roman betűtípus, 12 pontos méret, egyes sorköz
 • Word vagy Open Office formátum, mely a szerző megjelenési kívánalmait tartalmazza (pl. dőlt, félkövér, stb. formátum, sorigazítás)
 • Helyesírás ellenőrzése

A pályázati anyagot az angolsulikft kukac gmail pont com e-mail címre, „Rejtőzködő tehetség 2010. pályázat” megjelöléssel kérjük beküldeni. Nyomtatott változatot nem fogadunk el.

A pályázatok beérkezési határideje 2010. november 15. hétfő 12:00 óra.

Pályázó szavatol azért, hogy a beküldött mű saját szellemi alkotása, és mások szerzői jogait nem sérti. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az AngolSuli Kft. kiadó mindennemű korlátozás nélkül (pl. nyomtatás, e-könyv, hangos könyv) tetszőleges alkalommal és példányban szabadon megjelentethesse és forgalmazza a pályázati műveket. Pályázó a megjelenésekért pénzt nem kér. Pályázó a szerzői jogokat nem ruházza át, így a pályázat lezárta után bármilyen formában és bármilyen megjelenési módon, szabadon jelentetheti meg a leadott művét/műveit.

Az AngolSuli Kft. kiadó és pályázó közt szerződéses jogviszony jön létre a művek beküldésekor. Szerző rendelkezésre bocsátja saját szellemi termékét és vállalja, hogy a pályázat díját maradéktalanul megfizeti – mely kötelezettség akkor is fennáll, ha a pályázati művekből készülő antológiából ki kell zárni a fent megjelölt nem elfogadható témaválasztás, esetleg az írás színvonala miatt. Az AngolSuli Kft. kiadó vállalja, hogy a beérkezett pályaműveket irodalomhoz értő személyekkel elbíráltatja és az arra érdemesnek mutatkozó művekből antológiát állít össze. Természetesen az amatőr írói kategória miatt a kiadó kevésbé szigorú bírálatot gyakorol, mint tenné hivatásos szerzők esetén. A végső döntés jogát az AngolSuli Kft. ügyvezetője saját magának fenntartja.

A pályázat díja szerzőnként 3000,-Ft (háromezer forint), ami az AngolSuli Kft. kiadó bankszámlájára (Apátfalva és vidéke Tak. Szöv. 56400049-10010471) utalandó legkésőbb a pályázati határidő lezárásának napjáig. A banki/postai átfutás miatt a határidő lezárta utáni ötödik munkanapig elfogadjuk a beérkező befizetéseket. Kérjük a közlemény rovatban a név, cím és „Tehetség 2010.” feltüntetését. A befizetésről számlát küldünk az antológiával együtt.

A pályázótól kért adatok:

 • név, írói álnév (ha írói álnevet használ, akkor csak azt jelentetjük meg)
 • cím (csak a települést jelentetjük meg, de a postázáshoz szükségünk lesz a teljes névre és címre)
 • életrajzi adatok
 • (fekete-fehér) portrékép digitális formában (jpeg, bmp, stb.)
 • kb. 4-5 sor bemutatkozás, mely az antológiában megjelenik

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, ha személyes adatot (név, írói álnév kivételével) nem kíván megjelentetni. Amennyiben az adatok beküldésekor nem tesz ilyen nyilatkozatot, az a megjelenéshez való hozzájárulását fejezi ki. Írói álnevet használóknál csak az álnevet jelentetjük meg.

A pályázat résztvevői oklevelet és egy tiszteletpéldány antológiát kapnak. A bírálók által dobogós helyezésben részesülők az AngolSuli Kft. kiadványaiból válogatott ajándékcsomagot kapnak. A pályázók további antológiákat rendelhetnek 40% kedvezménnyel. Mivel az ár a terjedelemtől fog függni, csak a szerkesztés lezárása után fogjuk közzétenni az árat a kiadó honlapján, illetve Internetes áruházunkban (http://angolsuli.aruhaz.info/).