palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma szakkollégiumok támogatása pályázat

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Roma szakkollégiumok támogatása” című felhívás. A felhívás célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése, továbbfejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak felsőfokú tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk és közösségi aktivitásuk megerősítéséhez.

Kódszám: VEKOP-7.4.1-16 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a VEKOP beavatkozási területén: 300 millió Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3 db

Pályázók köre: 

  • az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok esetén a kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a nemzeti felsőoktatási. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények (GFO 311; 312; 341; 342; 529; 541; 549; 551; 552; 553; 559; 561; 562; 569; 572; 573; 591; 599),
  • a nemzeti felsőoktatási. törvény 54. § szerinti szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumonként működő diákotthonok és azok fenntartói (GFO 311; 312; 341; 342; 529; 541; 549; 551; 552;553; 559; 561; 562; 569; 572; 573;591; 599).

A projekt területi korlátozása
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet
vehet részt a projektben. A projektben a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl régiókban lévő székhellyel rendelkező szervezet is részt vehet, ha megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a Közép-magyarországi régióban. A kevésbé fejlett régiókban lévő telephely, megvalósítási helyszín nem szerepelhet a projektben.
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a Közép-magyarországi régióban történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon való részvétel.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 130 millió Ft lehet. 

A támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 60 millió Ft, maximum 130 millió Ft.
  2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Letölthető dokumentum

Roma szakkolegiumok pályázati felhívás

A támogatási kérelmek benyújtása az első szakaszban 2016. április 8-tól 2016. május 9-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz:2016. április 8-tól 2016. május 9-ig
Második szakasz:2016.május 9-től 2016. szeptember 30-ig
Harmadik szakasz:2016. szeptember 30-tól 2018.április 8-ig

A pályázati kiírás és a csatolmányok elérhetősége: Roma szakkollégiumok támogatása pályázat