palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ROMASTER vállalati mentoring és ösztöndíj pályázat roma diákok és iskoláik számára

romaster pályázatRoma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára.

A  HBLF-ROMASTER  Alapítvány  a  2013/2014-es  tanév  II. félévétől  kezdődően  ismét  pályázatot hirdet  hátrányos  helyzetű,  magukat cigánynak  valló  középiskolai  tanulók  részére  iskolájuk bevonásával.

A  programba  kizárólag  olyan  diákok  jelentkezését  várjuk,  akik  jelenleg  érettségit  adó  középiskolában tanulnak  és  a középiskola befejezése  után  nappali  tagozaton  gazdasági,  műszaki  vagy  egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni.

Azon középiskolás  diákok  jelentkezését  várjuk,  akik a  2014/2015-ös  tanévben  vagy  azt  követően fognak  leérettségizni  és fejezik  be középiskolai  tanulmányaikat.  (Azon  diákok,  akik  2014-ben érettségiznek és fejezik be középiskolai tanulmányaikat nem jogosultak pályázni!).

Kiemelten  várjuk  olyan  diákok  jelentkezését,  akik  közgazdasági,  pénzügy-  és  számvitel,  informatika, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök,  biomérnök,  vagy  más  mérnöki  szakon  szeretnének továbbtanulni  a felsőoktatásban. Ezen  orientációk  a  legkeresettebbek  a  támogató  vállalatok  részéről.

(Az  általunk  elfogadott  továbbtanulási  orientációról  /  felsőoktatási  képzésekről  a  honlapunkról  letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

A ROMASTER PROGRAM célja: 

A  HBLF  a  2007/2008-as  tanévben  hátrányos  szociális  helyzetben  lévő középiskolás  roma  diákok tanulmányait  támogató  rendszert hozott  létre.  A  ROMASTER  program  célja,  hogy  elősegítse  a  roma értelmiségi  réteg  fejlődését,  támogassa  olyan  diákok továbbtanulását,  életkörülményeinek  javítását,  akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.  A program keretében kiválasztott, motivált fiatalt a diploma megszerzéséig támogatjuk,célunk egy vele való erős kötődés kialakítása, a munkahelyi környezetbe történő egyenlő esélyű beilleszkedés lehetőségének megteremtése. A támogatott diákoktól elvárjuk, hogy a tanulmányaik során is vállalják származásukat és  mutassanak  példát  társaiknak.  A  támogató  mindig  egy  olyan  cég,  amely  a támogatás  folyósításán túlmenően  folyamatos  kapcsolattartással  segíti  a  támogatott  tanulmányait,  bevonja  a  cég  életébe,  megismerteti vele a gyakorlati munka világát.

A  támogatási  rendszerben  jelenleg  résztvevő vállalatok: IBM  Magyarországi  Kft.,  BP,   Citi Magyarország,  Cser  Könyvkiadó,  E.ON Hungária  Zrt., EY,  GE  Hungary  Kft.  Power  &  Water  Divízió; GlaxoSmithKline,  Hewlett-Packard  Informatikai  Kft,  IBM  Data  Storage Systems  Kft,  KPMG,  Magyar  Telekom Nyrt, MOL-csoport, Morgan Stanley, MrSale Öltönyüzlet, National Instruments (NI Hungary Kft.), OD Partner, OTP Alapkezelő, Pfizer, Prezi.com Kft., Raiffeisen Bank, SAP Hungary Kft., Shell Hungary Zrt., Telenor Magyarország, Vodafone Magyarország, Vodafone Operációs Központ

A  ROMASTER  programba  bekerült  fiataloknak  rendszeresen  szervezünk  közös  programokat  is (céglátogatás,  tavaszi  és  nyári  tábor), hogy  egymással  is  megismerkedhessenek,  tapasztalatokat cserélhessenek.

A tanulmányi támogatás mértéke: 

A  tanulmányi  támogatás  mértéke  a  2013/2014-es  tanévben  havonta  24.000  Ft  (évi  12  alkalommal,  a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 5-7 évre).

A támogatás kifizetése: 

A tanulmányi támogatás a diák saját bankszámlájára érkezik.

A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel: 

 • Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás 50% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Oktatási anyagok, eszközök 15%      (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Utazási támogatás 10%       (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 25%     (E tétel 50%-a is bizonylatköteles)

A támogatás elnyerésének feltételei: 

 • Kitöltött  pályázati  adatlap  mely  tartalmazza  a  kézzel  írott  motivációs  levelet  a  diáktól,  amelyben továbbtanulási céljairól, értékeiről, családi körülményeiről és érdeklődési köreiről ír
 • Továbbtanulási  szándék  nappali  tagozaton,  gazdasági,  műszaki  vagy  egészségügyi  felsőoktatási intézménybe  (Az  általunk elfogadott továbbtanulási  orientációról  /  felsőoktatási  képzésekről  a  honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)
 • Jó  tanulmányi  eredmények:  a  diák  év  végi  bizonyítványainak  másolata  (az  összes  eddigi középiskolai évből. I. évfolyamos jelentkezőesetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt kérjük beküldeni.  Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a 2012/2013 –as tanév végén 3,5 vagy a feletti átlagot értek el!)
 • Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt
 • Nevelői ajánlás a „Diákjellemzés adatlapon”, mely a következőket tartalmazza: háttér információ a családról  és  körülményeiről, beleértve a  testvérek  /együtt  élők  számát;  információ  a  diák  már meglévő nyelvtudásáról,  és/vagy  nyelvek iránti érdeklődéséről;  tanulmányi eredményekről  (főbb tantárgyak átlag osztályzatainak megemlítése, tanórai aktivitás, erősségek és gyengeségek); esetleges egyéb aktivitásról,  érdeklődési  körről  (hobbi,  sport,  iskolán  kívüli  elfoglaltság); továbbtanulási orientációról.

A kiválasztás folyamata: 

A  tanulmányi  támogatást  pályázat  útján  lehet  elnyerni.  A  pályázatot  a  HBLF-ROMASTER  Alapítvány titkársághoz,  mint  a  támogatás lebonyolításának  szervezőjéhez,  a  jelenlegi  oktatási  intézmény jóváhagyásával  lehet  2014.  január  17-ig  benyújtani.  A  pályázatokat  a HBLF-ROMASTER  Alapítvány támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről a diák legkésőbb 2014. február 28-ig kap értesítést. Azon diákok,

akiknek a pályázata megfelelt a kritériumoknak bekerülnek a HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába.

Ez  azonban  még  nem  jelenti  a  támogatás  azonnali  elnyerését!  A  diákok  támogatásra  való  kiválasztása folyamatos,  a  programhoz csatlakozó  támogató  vállalatok  számának  függvényében.  Ezúton  szeretnénk  felhívni  a  diákok  figyelmét  arra,  hogy  elképzelhető,  hogy csak  a  2014/2015-ös  tanévtől,  vagy  azt követően  kerülnek  be  a  támogatási  programba!  (A kiválasztás folyamatáról, a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 1. a kitöltött pályázati adatlapot a motivációs levéllel a roma diáktól
 2. nevelői ajánlást a diákjellemzés adatlap kitöltésével
 3. a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I.évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.)

Letölthető dokumentumok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
GYAKORI KÉRDÉSEK
PÁLYÁZATI ADATLAP (diák tölti ki)
DIÁKJELLEMZÉSI ADATLAP (iskola tölti ki)

A PÁLYÁZATOK MEGHOSSZABBÍTOTT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:  2014. Február 7. 

A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány címére kérjük beküldeni: HBLF-ROMASTER Alapítvány, 1139 Budapest Váci út 99.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért”

DIÁKOK LEVÉLBEN VALÓ KIÉRTESÍTÉSE 2014. Március 31-IG!

PROGRAMBA  VALÓ  BEKERÜLÉS  IDŐPONTJA:  2013/2014-ES  TANÉV  II.  FÉLÉVÉTŐL FOLYAMATOSAN!

Bővebben: http://www.romaster.hu