palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Somló Hangja Fesztivál–kiállítási megjelenés biztosítása

Somló Hangja Fesztivál

Az Agrármarketing Centrum pályázati felhívást tesz közzé a 2009. évi közösségi agrármarketing program keretében a Somló Hangja Fesztivál 2009. július 15-18. támogatására. A támogatás célja: cél a hagyományosan magyar és kiváló élelmiszerek megismertetése a régióban igen jelentős fesztivál nagyközönségével. Kiállítási megjelenés biztosítása 14 cég részére az erre a célra kialakított faházakban.

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult:
az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett .

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet amely

  • a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
  • nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
  • nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása,
  • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása
  • a pályázat tárgyához kapcsolódóan a hagyományosan magyar élelmiszerek megfelelő reprezentativitását igazolja

A pályázat tartalmi és formai követelményei: A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.

Támogatásban részesíthető tevékenységek

  • Gasztronómiai bemutatóhoz alapanyagok és rendezvény díjak biztosítása
  • Hagyományosan magyar (HÍR) és kiváló élelmiszerek (KMÉ) bemutatási, kóstoltatási, árusítási lehetőségének biztosítása
  • A fesztivál reklámozási költségei, hangsúlyozottan az AMC megjelenésére
  • A fesztivál népszerűsítését célzó kiadványok, táblák készítése
  • A fesztivál lebonyolításához szükséges technikai feltételek

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja:
Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázat meghirdetésének ideje: 2009. május 5.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. június 5.

A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, 100%-os támogatás.

A pályázatok elbírálási határideje: 2009. június 10.
A rendelkezésre álló forrás nagysága: bruttó 2.000.000.- Ft

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Urbán József, telefon: 450-8894, e-mail: jozsef_urban@amc.hu

További információk, a teljes pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók itt: http://www.amc.hu/hu/node/358

(Forrás: AMC)