palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek. A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Kódszám: BGA-12-HA-01

A pályázók köre: Pályázatot önálló jogi személyiséggel rendelkező, a magyarországi közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b) pontjában megnevezett általános iskolák, a 20. § (1) bekezdésének d) pontjában megnevezett gimnáziumok, valamint a 33. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok nyújthatnak be, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.

 A pályázatból támogathatóak köre

 • Egy pályázat keretében legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás.
 • A programban olyan magyarországi diákok vehetnek részt, akik a 2012/2013-as tanévben a közoktatási intézmény 7. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik – a pályázati felhívásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett – tagintézményével kell fennállnia. 
 • Jelen pályázati felhívás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
 • A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé történik (pl. 21 diákra 3 kísérőtanár). Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia.
 • Egy pályázat keretében a pályázó intézmény egy diákcsoport azonos helyen és időpontban, egyazon tevékenységeket megvalósító utazására kérhet támogatást.
 • Egy pályázó a BGA-12-HA-01 sz. pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utazását megvalósítani.)

A támogatás mértéke, támogatható költségek

 • Egy pályázat keretében egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, amely legfeljebb 33.000.- forint/utazó diák.
 • Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet a 16. pontban foglaltaknak megfelelően:
 • utazási költség;
 • szállásköltség.
 •  Jelen pályázati felhívás nem ír elő a pályázó által felhasználásra kerülő önrészt.

 Letölthető dokumentumok:

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati felhívás (pdf)
BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap (xls)

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati csomag egyben (zip

)

 A pályázati dokumentumok az alábbiak, és kötelezően benyújtandóak:

 • papír-alapon a BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap részeként kitöltendő A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentum számítógéppel kitöltve, kinyomtatva, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével ellátva ÉS
 • egy CD/DVD, amely elektronikusan tartalmazza (*.xls vagy *.xlsx formátumban) a teljes BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlapot. FIGYELEM! A Pályázati adatlap esetében a további feldolgozhatóság miatt kizárólag a kitöltött Excel-fájlt fogadjuk el *.xls, vagy *.xlsx formátumban.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

 • A pályázati dokumentumokat egyetlen, zárt borítékban kell eljuttatni a pályázat kiírójához. A borítékra jól láthatóan rá kell írni: BGA-12-HA-01 HATÁRTALANUL! pályázat. A zárt borítéknak a következőket kell tartalmaznia:
 • a 10.1. pontnak megfelelően A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentumot 1 eredeti példányban ÉS
 • a 10.1. pontban megnevezett CD-t/DVD-t.
 • A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső beérkezési határideje 2012. április 13. (péntek). Az ezen időpont után beérkező pályázatok automatikusan érvénytelenek.
 •  A pályázat benyújtása két módon lehetséges:
 • postai úton az alábbi postacímre feladva: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága, 1250 Budapest, Pf. 32.
 • személyesen, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél (Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.) kizárólag 2012. április 13-án (pénteken) 9.00-14.00 óra között. FIGYELEM! A pályázat személyes benyújtása esetén a 2012. április 13. (péntek) 14.00 óra után érkező pályázatok automatikusan érvénytelenek.
 •  Jelen felhívás nem ír elő pályázati díjat.

A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a program@hatartalanul.eu címen kérhető.

Forrás: http://hatartalanul.eu