palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Az mta pályázatMTA-SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak – a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő – társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére.

A Kuratórium előnyben részesíti a nemzetközi beágyazottságú, korunk aktuális társadalmi és gazdasági problémáinak megoldását célzó kutatásokat.

A továbbképzési ösztöndíj nyertesei 2015. január 1-től akadémiai vagy egyetemi kutatóhelyen (Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem), témavezető irányításával végzik munkájukat.

Pályázatot nyújthatnak be master fokozatú társadalomtudományi diplomával rendelkező 35 év alatti szakemberek. Az elnyerhető ösztöndíj időtartama 10 hónap.

Az ösztöndíj havi összege nettó 100.000 forint. Az Alapítvány az ösztöndíjak odaítélésével munkaviszonyt nem létesít. Az Alapítvány által nyújtott összeg adómentes. A SYLFF ösztöndíjjal egyidejűleg egyéb ösztöndíjas jogviszony nem tartható fenn.

Letölthető dokumentumok

pályázati adatlap

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. október 1.

Az alapítványi támogatások odaítéléséről az MTA-SYLFF Kuratóriuma – szakértői véleményekre támaszkodva – egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. A Kuratórium döntéséről a pályázók 2014. december 8-ig írásban értesítést kapnak.

A pályázatokat hat magyar és egy angol nyelvű nyomtatott példányban, illetve elektronikus formában kérjük benyújtani. Pályázati űrlapok az Alapítvány Titkárságán (Tarnóczy Mariann alapítványi titkár, MTA Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7. Tel: (1) 411-6196, sylff@titkarsag.mta.hu) igényelhetők.

LINK: Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund