palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tempus IV pályázat

tempus pályázatMegjelent a Tempus IV negyedik pályázati felhívása. Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Kulturális Főigazgatósága megjelentette a TEMPUS IV negyedik pályázati felhívását. A TEMPUS 1990 óta működik, célja, hogy az Európai Unió partnerországaiban megvalósuló társadalmi és gazdasági reformtörekvéseket támogassa a felsőoktatási rendszereik modernizálásával. A TEMPUS IV negyedik pályázati felhívása keretében összesen 48,7 millió euró pályázhatnak a felsőoktatási intézmények 500 000 – 1 500 000 euró erejéig.

Pályázatokat meghatározott nyugat-balkáni, kelet-európai, közép-ázsiai és mediterrán térségbeli országok felsőoktatási intézményeivel közösen lehet benyújtani az Európai Bizottsághoz 2011. február 15-ig.

A pályázati felhívás és a hozzá tartozó útmutató a linkekre kattintva tekinthető meg. A pályázati űrlapok legkésőbb december közepétől letölthetők lesznek a Tempus program honlapjáról.

Bővebb információkat honlapunkon, illetve Dobos Gábortól kaphat a Tempus Közalapítvány telefonszámán (237-1300), vagy a gabor.dobos@tpf.hu e-mail címen. Figyelmébe ajánljuk egyúttal a „Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás-fejlesztésben” c. információs napunk előadásait, ezeket a linkre kattintva letöltheti.

A Tempus program az EU partnerországaiban támogatja a társadalmi és gazdasági reformtörekvéseket, a felsőoktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.

Magyarország a Tempus program első három szakaszában partnerországként vett részt (1990-94 Tempus I; 1994-98 Tempus II; 1998-2000 Tempus II bis), segítséget és támogatást kapott felsőoktatásának modernizálásához. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk (2004) óta a szerepünk megváltozott. A Tempus III. és a 2008-ban elindult IV. szakaszában már a magyar intézmények segíthetnek tapasztalataik átadásával a partnerországok felsőoktatási rendszereinek reformjában, intézményeinek fejlesztésében.

A Tempus IV célja
A program alapvető célja a részt vevő országok közti együttműködéseken keresztül a felsőoktatási rendszerek fejlesztésének támogatása. Ezen túlmenően a Tempus IV célul tűzi ki az alábbiakat:

 • a felsőoktatás minőségének javítása a partnerországokban;
 • a felsőoktatási intézmények fejlesztése, különös tekintettel a nemzetközi együttműködések és a modernizációs folyamathoz szükségek kapacitások fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci és a társadalmi kapcsolatok kiépítésének elősegítésére, ezeken belül:
  • a felsőoktatás országok közötti, illetve egy országon belüli széttagolódásának leküzdése;
  • az inter- és multidiszciplinaritás ösztönzése;
  • a hallgatók foglalkoztathatóságának javítása;
  • az Európai Felsőoktatási Térség láthatóságának és vonzerejének növelése a világban;
 • az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítése;
 • a kultúrák és a népek közti különbségek elfogadásának és a párbeszédnek az elősegítése a partnerországok és az EU között.

A Tempus IV mindenekelőtt az olyan együttműködések kialakítását kívánja elősegíteni, amelyek modernizálják a partnerországok felsőoktatását, és összhangban állnak az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájával és a Bolognai Folyamattal.

A Tempus IV főbb területei

 • Tantervi reform
  A partnerországok által prioritásként meghatározott tudományágak tanterveinek modernizációja. A háromciklusú képzési rendszer, az ECTS és a fokozatok elismerési rendszerének alkalmazása.
 • Intézményirányítási reform
  Intézményvezetés. Hallgatói szolgáltatások. Minőségbiztosítás bevezetése. Intézményi és pénzügyi autonómia. Egyenlő és átlátható hozzáférés a felsőoktatáshoz. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
 • Felsőoktatás és társadalom
  Vállalati kapcsolatok fejlesztése. Tanárképzés. A tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) kiteljesítése. Továbbképzések a közszféra számára. Egész életen át tartó tanulás. Képesítési keretrendszer.

A főbb prioritásokon túl a pályázatoknak összhangban kell lenniük a partnerország(ok) által meghatározott nemzeti vagy regionális prioritásokkal is, melyek megtalálhatók a pályázati felhívás mellékleteiben.

A Tempus IV pályázati formái

 1. Joint Project – Közös projektek
  A JP projektek képezik a Tempus program alapját, amelyben intézményközi együttműködések támogatására pályázhatnak meghatározott intézménycsoportok, ún. intézményi konzorciumok. A közös projektek lehetőséget adnak arra, hogy az európai unióbeli felsőoktatási intézmények átadják tudásukat a partnerországok intézményeinek.
 2. Structural Measures – Strukturális tevékenységek
  Az SM keretében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek támogatják a felsőoktatási rendszerek struktúrájának reformját és stratégiai fejlesztését.

A pályázati formákról bővebben.

A Tempus IV részt vevő országai

 • A 27 EU ország:
  Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
 • Kedvezményezett (partner) országok:
  • Nyugat-balkáni országok:
   Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia és Koszovó (az ENSZ BT 1244. sz. határozatának alapján).
   Macedónia 2010-től nem kedvezményezett ország!
  • Kelet-európai országok:
   Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Oroszország, Örményország, Ukrajna.
  • Közel-keleti és észak-afrikai országok:
   Algéria,  Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Tunézia.
  • Közép-ázsiai országok:
   Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán.

Bővebb információk a partnerországokról.

 • Önköltségi alapon részt vevő országok:
  • Az EU tagjelölt országok: Törökország, Horvátország, Macedónia
  • EFTA/EGT országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc

A partnerországokkal történő kapcsolatépítés elősegítésére elérhetővé tesszük az Irodánkhoz beérkező partnerkeresési ajánlatokat a Tempus Közalapítvány partnerkereső oldalán.

A Tempus IV programban részt vehetnek:

 • felsőoktatási intézmények
 • az európai felsőoktatást népszerűsítő, fejlesztő vagy az Európán belüli, illetve a nemzetközi együttműködésekben érdekelt felsőoktatási intézmények hálózatai, szervezetei, szövetségei
 • állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek)
 • országos vagy nemzetközi rektori, oktatói és hallgatói szervezetek
 • állami vagy magánvállalatok
 • kereskedelmi, szakmai kamarák vagy más szakmai szervezetek
 • civil szervezetek
 • társadalmi partnerek és képzési szervezeteik
 • állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek
 • Egyéni szakértők, ha bevonásuk indokolt és az összes partnerintézmény számára segítséget jelent a projekt céljainak megvalósításában.

Tempus IV pályázati határidő és a pályázat benyújtásának módja

A Tempus programot az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága valamint Végrehajtó Ügynöksége, az Európai Támogatási és Együttműködési Irodája és a Bővítési Főigazgatóság kezeli. A pályázókat minden EU tagállamban Nemzeti Kapcsolattartó Pontok, a partnerországokban pedig Nemzeti Tempus Irodák segítik. A Magyarországi Tempus Nemzeti Kapcsolattartó Pont a Tempus Közalapítvány (tempus/kukac/tpf.hu).

A csatlakozó országok részvételével kapcsolatos információkért érdemes többször visszalátogatni oldalainkra, ahol minden újdonságot azonnal közzéteszünk. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk továbbá az Európai Bizottság Tempus  honlapját.

Forrás: http://www.tpf.hu