palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Változások a közoktatásban pályázat iskoláknak

A felhívás alapvető célja, hogy azokat az alap – és középfokú oktatási intézményeket támogassa, amelyek átszervezési folyamaton estek át (szerkezeti változások, összevonás, fenntartó megváltozása) vagy ezzel kell szembenézniük a közeljövőben.

Cím: Változások a közoktatásban

Kiíró: Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány

Határidő: 2011. december 20.

Pályázhat: iskola vagy iskolát/oktatási intézményt fenntartó szervezet

Tárgymutató: iskola szervezeti átalakítás/iskola összevonás

A pályázati felhívás célja és háttere: A felhívás alapvető célja, hogy azokat az alap – és középfokú oktatási intézményeket támogassa, amelyek átszervezési folyamaton estek át (szerkezeti változások, összevonás, fenntartó megváltozása) vagy ezzel kell szembenézniük a közeljövőben.
Tapasztalataink szerint az iskola szervezeti átalakítása, az iskola összevonás a résztvevők számára komoly nehézségeket jelentő változási folyamat.
Nehézséget jelent az önkormányzatnak, akinek: kényszerű döntést kell hoznia, hiszen az iskoláskorú gyermekek létszáma fokozatosan csökken, így nincs szükség az eredetileg nagyobb létszámú gyermekpopuláció számára létrehozott iskolahálózat fenntartására.

Nehézséget jelent a tantestületeknek, – élén az igazgatóval – akiknek: új szervezeti struktúrában kell tovább dolgozniuk, esetenként új pedagógiai program szerint, kezelni kell az erős érzelmi ellenállást, új elvárásokkal és felelősségi körökkel kell szembesülni.

Nehézséget jelent a szülőknek, akik: megszokták, megszerették az iskolát, és a változástól nem tudják, mit várhatnak.

Nehézséget jelenthet a diákoknak, akik: esetenként frusztrált pedagógusokkal, szülőkkel találják szemben magukat a változással együtt járó érzelmek feldolgozatlansága miatt.

Az Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány (EMKA) 2010-ben kezdett ezzel a problémával foglalkozni. Kidolgoztunk egy olyan összetett programot, melynek lényege, hogy a szervezet belső erőforrásaira építve támogatjuk a változás folyamatát úgy, hogy pontos állapotfelmérést követően támogató struktúrák kialakításával, a szükséges kompetenciák fejlesztésével, képessé váljanak az érintettek a tudatos, tervszerű cselekvésre, együttműködésre, akciótervek kidolgozására.

Jelenleg a Hajdú – Bihar – megyei Hajdúnánáson valósítjuk meg programunkat, amely a Változásért változunk nevet kapta.

A projekt valós közösség, valódi problémáinak megoldására jött létre, és olyan komplex, sokrétű beavatkozási folyamat, amely négy ütemben támogatja a változási folyamatot:

 1. ütem: DIAGNÓZIS FÁZIS: helyzetértékelés, helyzetelemzés, projekttervezés egyéni felkészítéssel, vezető támogatással
 2. ütem: DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSBA TÖRTÉNŐ BEVONÁS FÁZISA: a változást generáló munkacsoport tagjainak kiválasztása, képzése
 3. ütem: FEJLESZTÉS FÁZISA: képzési igények szerinti beavatkozás, önreflexió fejlesztése, új viselkedési elemek, magatartási formák elindítása, beágyazása a szervezetbe
 4. ütem: UTÓKÖVETÉS FÁZISA: változások felmérése, újradiagnosztizálás

A pályázat keretein belül a pályázók a „Változásért változunk” komplex fejlesztési projekt két elemét hasznosíthatják: az egyik egy diagnosztikai eszköz (szervezeti diagnózis kérdőív), a másik a facilitátor képzés (a pályázók intézményükből két főt küldhetnek a képzésre).

Tapasztalataink szerint szükség van arra, hogy

 • a változásokkal kapcsolatos érzelmek helyet kapjanak
 • a tantestület támogató közösség is legyen, ahol a felmerülő ötleteket szabadon megvitathatják
 • hogy meghatározhassák céljaikat, és cselekvési tervet készíthessenek, amit aztán végig is visznek
 • egyes kérdésekben és területeken az érintettek maguk keressék a megoldásokat helyzetük javítására, figyelembe véve és elfogadva azt a körülményt, hogy bizonyos helyzetekben az érintetteknek nincs ráhatása az őket érintő változásokra, döntésekre, viszont fontos, meghatározott tényezőket alapvetően befolyásolhatnak: hogy milyen legyen a hangulat a tanári szobában, hogyan kezeljék a változásokkal szemben keletkező érzelmeket, hogyan dolgozzanak együtt, hogyan találják meg az önirányítás eszközeit, hogyan javítsák a közös teljesítményt, és hogyan tegyék hatékonyabbá saját szervezetük működését.
 • és szükség van arra, hogy a közben felmerülő problémákat, nehézségeket partnerekként oldják meg egymással és az iskola más szereplőivel

Miért hatékony?

Mert a megoldások, akciótervek teljesen a helyi viszonyokra, közös tapasztalatokra építve jönnek létre, így kevesebb elakadásra, módosításra lehet számítani.

Mert az együttgondolkodás, a kreatív munkával teli együttlét bizalomépítő, közösségformáló hatású a tantestületben (is).

Mert a partnerségre építő, világos kommunikáció segíti az iskola vezetése és szülők, diákok, fenntartók közötti kapcsolatot.

Mert a vezetés stratégiai gondolkodását segíti elő.

Mert az iskola image építését, külső kommunikációját támogatja, ezzel segíti a beiskolázást

Mert a módszerek bármikor újrahasznosíthatók.

Mire lehet pályázni?

 1. A projekt keretében a pályázó iskolák egy ingyenes szervezeti diagnózisban vehetnek részt, mely rávilágít a szervezeti működés problémás területeire.
 2. A pályázó iskolák képviselői, pedagógusok (2 fő/intézmény) kedvezményesen részt vehetnek a 3 napos facilitátor képzésen – e módszer ismeretében lesznek képesek arra, hogy az iskola/intézmény változási, önirányítási folyamatát támogassák – mely érinti a válság- és változáskezelés, kommunikáció témakörét is.
 3. Továbbá részvételt egy 2012 első félévében tartandó konferencián, ahol a projekt eredményeit, tapasztalatait megismerhetik az abban résztvevők, kicserélhetik tapasztalataikat és megismerkedhetnek a folytatás lehetőségeivel.

A 3 pályázható elemet csak együttesen lehet igénybe venni, külön-külön nem.

A részvétel feltételei:

Elsősorban olyan iskolák, vagy fenntartóik jelentkezését várjuk, akik:

 • a közelmúltban mentek keresztül szervezeti változáson (összevonás)
 • akik vállalják, hogy az EMKA által meghatározott módon kommunikálnak a szervezetük tagjaival, kollégákkal
 • akik vállalják az aktív részvételt a programban és a folyamatos konzultációt, tapasztalataik megosztását, részvételt a konferencián (a konferencián való részvétel ingyenes)
 • vállalják, hogy a 3 napos facilitátor képzésre 2 főt delegálnak intézményükből, melynek ára kedvezményesen 30.000 Ft/2 fő/intézmény
 • akik vállalják a képzéssel kapcsolatos utazási, szállás és egyéb költségeket
 • akik kitöltve visszaküldik a jelentkezési lapot

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázatokat a beérkezés sorrendjében bíráljuk el
 • elsődleges szempont, hogy az adott iskola átszervezési folyamaton ment keresztül vagy ezzel kell szembenéznie a közeljövőben

Ha részletesebb információk érdeklik a programmal kapcsolatban, vagy szeretne jelentkezni a felhívásra, kérjük, hogy elérhetőségeinken keressen fel bennünket, és válaszunkban részletes programleírást és jelentkezési lapot küldünk Önöknek.

 Elérhetőségeink:

Almádi Krisztina 06/20-266-9828

Herperger Babett 06/20-266-6893

e-mail cím: herperger@egyensulya.hu
Levélcím: 2146, Mogyoród, Somlói u. 9.

Forrás: http://nonprofit.egyensulya.hu/