palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázat

Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázat. A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak állományának bővítésére, szótárállományának gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.

 

A pályázat célja: A magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A Wekerle Sándor II. pályázat keretében pályázható szótárak listája

1. Értelmező szótár+ , 2. Régi szavak szótára (Újdonság!), 3Magyar ellentétszótár (Újdonság!), 4Rövidítések enciklopédiája (Újdonság!), 5Nyelvművelő kéziszótár (Ismét kapható!), 6Etimológiai szótár, 7Etimológiák, szóelemzések a Czuczor–Fogarasi szótárból, 8Állatnevek enciklopédiája (Újdonság!), 9Magyar igei szerkezetek, 10Magyar szólások és közmondások szótára, 11Családnevek enciklopédiája, 12Keresztnevek enciklopédiája, 13Anthologia hungarica, 14Magyar szókincstár (Ismét kapható!), 15A magyar mondat, 16Infoszótár, 17Anya – nyelv – ész, 18Francia–magyar beszédfordulatok, 19Angol társalgási zsebkönyv (Újdonság!), 20Német társalgási zsebkönyv, 21A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar–német szótára

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása: A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre: A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő iskolai, községi, városi könyvtár és egyéb könyvtári, kistérségi ellátást és mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa: Pályázati áron legalább 10.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 10.000 és 150.000 Ft közötti támogatást igényelhet.

A pályázat időtartama

A Wekerle Sándor II. könyvtári gyarapítási pályázatra 2012. október 1-től 2012. november 2-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

 A pályázat lebonyolítása

A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül, az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 10.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2012. november 15-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a számlát.

A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.

 

Kiss Gábor

Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,

az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

 

A pályázat letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

PÁLYÁZATI ŰRLAP

Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázat

Az alábbi intézmény megpályázza a TINTA Könyvkiadó Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázatán keresztül a bejelölt kiadványok beszerzését a feltüntetett példányszámban 50%-os kedvezményes pályázati áron.

A pályázat legalább 10.000 Ft-os megrendelés esetén érvényes. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.

A fizetés módja átutalással a csomag átvételét követően 15 napon belül.

A Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázaton megpályázható kiadványok listája

A szótárakról részletes leírás található a www.tintakiado.hu honlapon

Példány

Teljes ár (Ft)

Pályázati ár (Ft)

Támogatás (Ft)

A könyv címe

Szerző,

szerkesztő

 

11990

5995

5995

Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. Munkafüzettel Eőry Vilma

 

 

6990

3495

3495

Régi szavak szótára. Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata (Újdonság!) Kiss Gábor

 

 

3990

1995

1995

Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára

(Újdonság!)

Temesi Viola

 

 

5990

2995

2995

Rövidítések enciklopédiája. 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata (Újdonság!) Bicsérdy Gábor

 

 

5990

2995

2995

Nyelvművelő kéziszótár (Ismét kapható!) Grétsy László

Kemény Gábor

 

7990

3995

3995

Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete

 

Zaicz Gábor

 

 

7990

3995

3995

Etimológiák, szóelemzések a Czuczor–Fogarasi szótárból Czuczor G. –

Fogarasi J.

 

5990

2995

2995

Állatnevek enciklopédiája. A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája (Újdonság!) Rácz János

 

 

3990

1995

1995

Magyar igei szerkezetek. A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára (Magyar vonzatszótár) Sass Bálint

és társai

 

6860

3430

3430

Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve Forgács Tamás

 

 

4990

2495

2495

Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink

 

Hajdú Mihály

 

 

4990

2495

2495

Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek Fercsik Erzsébet,

Raátz Judit

 

4990

2495

2495

Anthologia hungarica. A régi világ tüköre. Négy évszázad művelődéstörténeti emlékei nyelvünkben Hajdu Endre

 

 

6500

3250

3250

Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára (Ismét kapható!) Kiss Gábor

 

 

4500

2250

2250

A magyar mondat. Négy nagy tanulmány

 

Brassai Sámuel

 

 

1490

745

745

Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata Bódi Zoltán

 

 

1490

745

745

Anya – nyelv – ész. Újabb nyelvi fejtörők

 

Forgács Róbert

 

 

2100

1050

1050

Francia–magyar beszédfordulatok. 1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből Náray-Szabó

Márton

 

2100

1050

1050

Angol társalgási zsebkönyv Makkai Ádám,

Arany Ágnes

 

2100

1050

1050

Német társalgási zsebkönyv

 

Olaszy Kamilla

 

 

2380

1190

1190

A fokozó értelmű szókapcsolatok magyarnémet szótára

 

Székely Gábor

 

ADATLAP

A pályázó könyvtár neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postai címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Számlázási cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kapcsolattartó személy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………

e-mail cím:………………………………………………………………………………………………………..

Aláírás, pecsét: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A pályázati ŰRLAPOT juttassa el a TINTA Könyvkiadóba:

TINTA Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kondorosi út 17. Fax: (1) 371 05 02, e-mail: marketing@tintakiado.hu

Felvilágosítás: TINTA Könyvkiadó, Tel.: (1) 371 05 01

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és a PÁLYÁZATI ŰRLAP letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is