palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

207 milliárd képekben fotópályázat

ddrfu pályázat207 milliárd képekben „Fotópályázat a Dél-Dunántúli Operatív Program fejlesztéseiről” A pályázat célja: A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség meghirdeti vándorkiállítással egybekötött nyílt regionális fotópályázatát, melynek célja, hogy a profi és amatőr fotósok lencséjén keresztül művészi módon bemutatásra kerüljön, miként változtatják meg környezetünket a régióban a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) keretiből megvalósuló fejlesztések és beruházások.

A Pályázat témái:
A fotópályázat a DDOP 5. prioritása köré épül fel, melyek a következők:

 1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése: Ezen prioritás alatt történik a régióban az inkubátorházak fejlesztése, az ipari parkok fejlesztése továbbá a barnamezős telephelyfejlesztés.
 2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban: Ez nem jelent mást, mint a turisztikai húzó termékek fejlesztését és komplex turisztikai termékcsaládok kialakítását. A turisztikai szolgáltatások kínálatának bővítését és a turisztikai infrastruktúra fejlesztését.
 3. Humán közszolgáltatások fejlesztése: Ezen fejlesztési irány fő feladata az egészségügy, a szociális és informatikai szolgáltatások támogatásának, valamint a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése.
 4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása: Ezen prioritás alatt azon fejlesztéseket értjük, melyek segítik a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erősítését. A leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítését. Az ide tartozó fejlesztések Pécs és a régió vonzerejét javítják a kulturális vonzerők fejlesztésével az Európa Kulturális Főváros 2010 programhoz kapcsolódóan.
 5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés: Ezek a fejlesztések javítják a régió belső vonzáscentrumainak elérhetőségét. Lassítják az egyéni gépjármű-közlekedés térhódítását a közforgalmú közlekedéssel szemben, valamint hozzájárulnak a környezetvédelmi infrastruktúra térhódításához.

A megvalósuló – a fotópályázat témájához kapcsolódó –  fejlesztések pontos listája az alábbi linken tekinthető meg:

Letöltés

Pályázók köre: A Fotópályázaton részt vehet bárki kortól függetlenül, legyen profi vagy éppen amatőr fotós.

Pályázat menete:
Jelentkezés és képek beküldése: 2010. április 17. és 2010. július 30. között.
Zsűrizés: 2010. szeptember 1.-ig
Eredményhirdetés: 2010. szeptember 13-án a vándorkiállítás első helyszínén

Vándorkiállítás első helyszíne:

2010. szeptember 20. – szeptember 26.
Pécs

Vándorkiállítás második helyszíne:

2010. szeptember 28.- október 3.
Kaposvár

Vándorkiállítás harmadik helyszíne:
2010. október 5.- október 10.
Szekszárd

Nyeremények:
A Fotópályázatra érkezett képekből a fotóművészet, képzőművészet és a területfejlesztés területein elismert szakemberekből álló szakmai zsűri által kiválasztott pályamunkák rangos vándorkiállításon vesznek részt, melynek állomásai Pécs, Kaposvár és Szekszárd.

A fotópályázat díjazása a következők szerint alakul:

 • Első helyezett: 120.000 Ft
 • Második helyezett: 90.000 Ft  Értékű nyereményben részesül.
 • Harmadik helyezett: 60.000 Ft

Közönség díjas, a közönség szavazatai alapján: 30.000 Ft értékű nyereményben részesül

A fotópályázat nyertes munkáiból összeállításra kerül továbbá egy rangos kiadvány, melyben a szakmai zsűri által kiválasztott legkiválóbb képek kerülnek bemutatásra.

Pályázati részvétel feltételei és módja:

Jelentkezés részletei:

 • A pályázatra egy pályázó maximum 4 képpel pályázhat, melyet 2010. április 17-től 2010. július 30-ig a http://foto.deldunantul.com oldalon lévő adattárba regisztrációt követően lehet feltölteni.
 • A regisztráció során a pályázónak egy elektronikus nevezési lapot kell kitöltenie. Az itt megadott adatokat az Ügynökség harmadik személy felé nem szolgáltatja ki, minden adat bizalmasan kezelendő. A képek szerzője ismeretlen marad mind a nagyközönség, mind a zsűri számára.
 • A pályázatra bárki jelentkezhet kizárólag a saját képeivel.
 • A pályázatra kizárólag a DDOP keretein belül megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó témával lehet jelentkezni, mely fejlesztést az adott képen felismerhető formában kell bemutatnia a pályázónak. A Dél-dunántúli fejlesztésekről bővebben a www.deldunantul.eu oldalon találhat.
 • A beküldött képeket szakmai zsűri bírálja el.

Technikai követelmények:

 • A képek mérete minimum 640*480 px és maximum 1024*768 px lehet (arányok tetszés szerint). Maximális mérete a képeknek: 500 kbyte.
 • A képeken felirat nem helyezhető el.
 • Az utómunka során Manipulált fotó nem küldhető be!
 • Mi számít a fotó manipulásának:
 • Képelemek kiretusálása/hozzáadása
 • A kép egyes részeinek különálló, markáns színkorrekciója
 • Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során
 • A képek formátuma JPG/JPEG és PNG kiterjesztésű lehet.

Kiírás szerzői, személyiség jogi és felhasználási jogi terjedelme:
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett fotópályázaton a résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a következő pályázati feltételeket.
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

Pályázó a fotók pályázatra való elküldésével ingyenesen engedélyezi, hogy:

 1. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a fotókat a pályázattal és az annak kapcsán rendezett vándorkiállítással összefüggő promóciós és híradási célú publikációkban, kiadványokban és híradásokban közzé tegye (ide értve www.deldunantul.eu weboldalon, egyéb online felületeken, illetve a közönség számára banner formájában való hozzáférhetőséget is);
 2. a pályázat zsűrizésével kapcsolatosan a fotók a www.deldunantul.eu oldalon a nagyközönség és a szakmai zsűri számára is megtekinthető formában, online módon hozzáférhetőek legyenek.
 3. a fotók Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által rendezett vándorkiállítás keretében 2010. szeptember13-tól 2010. október 2. napjáig a nyilvánosság számára hozzáférhetők és megtekinthetőek legyenek.
 4. a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a fotókat. A fenti célok érdekében a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jogosult a fotók tárolására digitális formában, illetve elektronikus eszközön.
 5. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a fotókat a www.deldunantul.eu honlapon és tematikus, régiós, valamint piacspecifikus honlapjain, valamint további marketingeszközein (például kiadvány, hirdetés stb.) jogosult felhasználni korlátlan ideig. A felhasználási jog fentiek szerinti átadásáért a pályázót külön díjazás nem illeti meg.

A pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben: 300 dpi felbontású képek a kiállítás során 90×90 cm-es felületen lesznek kiállítva) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

További információk:
www.deldunantul.eu
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
7621, Pécs Mária u. 3.
Tel: +36 72 513 731
E-mail: litter.eva@deldunantul.eu

Technikai információk: szecsodi.tamas@deldunantul.eu

Letölthető dokumentumok:

207-milliard-kepekben fotópályázat