palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius tanárasszisztens fogadása

Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar óvodák, általános és középiskolák, amelyek Comenius tanárasszisztenst fogadnának a programban részt vevő országokból. A tanárasszisztensi ösztöndíj a Comenius asszisztens számára biztosít lehetőséget arra, hogy egy másik európai országban szerezhessen oktatási tapasztalatokat.

A fogadó iskolák az asszisztens működése révén többek között a következő tevékenységekhez kaphatnak támogatást:

  • közreműködés az osztálytermi tanításban, a tanulók csoportos munkájának támogatása, projekt-alapú oktatás segítése
  • az európai dimenzió bevezetése vagy megerősítése az intézményben
  • a tartalomalapú nyelvtanítás megvalósítása valamely tantárgy idegen nyelven való tanítása által
  • a tanulók idegen nyelvi szövegértésének és kifejezőképességének fejlesztése, az iskola nyelvi kínálatának gazdagítása
  • különböző projektek, mint pl. e-Twinning, Comenius iskolai partnerségek vagy Comenius régió együttműködések kidolgozása és megvalósítása
  • a sajátos nevelési igényű tanulókkal folytatott munka

Az asszisztensi tevékenység 13-45 hét közötti időtartamban heti 12-16 órában zajlik és a pályázat beadását követő tanév valamely időszakára esik.
A fogadó iskoláknak ki kell jelölniük egy tanárt, aki támogatja az asszisztenst az iskolai életben és igény szerint azon kívül is, nyomon követi szakmai fejlődését, és a tanárasszisztensi gyakorlatot megelőzően, illetve annak időtartama alatt a kapcsolattartó szerepét tölti be. Az asszisztenst az iskolai életbe teljes mértékben be kell vonni. Nem főállású tanárként dolgozik, hanem közreműködik a tanításban és más iskolai tevékenységekben. A fogadó iskola és az asszisztens egy megállapodást köt, amelyben felsorolják a tartandó órákat, az elvégzendő projekteket stb. A tanárasszisztensnek nemcsak az a feladata, hogy idegen nyelvet (anyanyelv és az EU egy más hivatalos nyelve) vagy valamely tárgyat idegen nyelven (a fent felsorolt nyelveken) tanítson, hanem általános országismereti tudnivalókat is át kell adnia a hazájáról. A tanárasszisztens a tanórán lehetőség szerint támogatja a diákok közti csoportmunkát, iskolai projektek megvalósítását, segít a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. A Comenius tanárasszisztens az utazási és megélhetési költségeit a saját nemzeti irodájától kapott ösztöndíjból fedezi.

A Comenius asszisztens egynél több iskolában is dolgozhat annak érdekében, hogy változatosabb legyen a munkája, és hogy az egymáshoz közel fekvő iskolák egyedi igényeit is ki tudják elégíteni. Az asszisztens az ösztöndíj időtartama alatt háromnál több iskolában nem dolgozhat. A fogadó iskolákat az érintett országok nemzeti irodái választják ki.

A 2013-es pályázati évben a Nemzeti Iroda az alábbi prioritásokat szabta meg:
Előnyt élveznek:

  • az olyan fogadó iskolák által benyújtott pályázatok, melyek eddig még nem fogadtak tanárasszisztenst;
  • az olyan fogadó iskolák, melyek egy kevéssé használt és tanított nyelv oktatására vagy egy kevéssé használt és tanított nyelven történő tantárgy oktatására igényelnek tanárasszisztenst;(nem angol vagy német)
  • az olyan fogadó iskolák, melyek a nyelvi órákon túl, egyéb tárgyak oktatásába is tervezik a tanárasszisztens bevonását;
  • az olyan fogadó iskolák, melyek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásába is tervezik a tanárasszisztens bevonását.

Pályázati határidő: 2013. január 31. (postai bélyegző dátuma)

Felhívjuk kedves pályázóink figyelmét, hogy január 31-én, csütörtökön 17.00-ig áll módunkban szakmai és technikai tanácsadást biztosítani.
Előbírálati határidő: 2013. január 17. (beérkezés dátuma)

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a pályázati dokumentumok közt található útmutató segítségével on-line kell kitölteni és elektronikus úton benyújtani. Ezt követően postai úton is el kell küldeni 1 példányban a Tempus Közalapítvány postacímére: 1438 Budapest 70., Pf.: 508. Kizárólag postai úton is beküldött pályázatokat tudunk elfogadni.  Az űrlapon több célnyelv megjelölésére is lehetőség van, így egy intézmény egy pályázati évben csak egy pályázatot adhat be.

A pályázati űrlap és a hozzá tartozó dokumentumok honlapunkról tölthetők le várhatóan 2012 december elejétől a pályázati dokumentumok oldalról.

 Forrás: http://www.tpf.hu