palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok ösztöndíj

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Esélyegyenlőségi Programirodája a 2013/2014-es tanév őszi félévére meghirdeti a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” Ösztöndíjprogramot.

 

Pályázatot nyújthat be Magyarország területén működő felsőoktatási intézménybe alap-, mester vagy osztatlan nappali képzésben résztvevő, magyar állampolgárságú, roma származású hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt. Tehát például mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben. Nem pályázhat felsőfokú szakképzésre felvételt nyert jelentkező.

Szakmai háttér:

A „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” Ösztöndíjprogram a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok szakmai támogató- és pályaorientációs programja. A programban nem csak anyagi támogatást nyújtunk, hanem szakmai mentorálást, gyakorlati ismeretek megszerzésére adunk lehetőséget elsősorban vidék- és közösségfejlesztés területén elhivatott, tanulmányaikat nappali oktatási rendszerben az első diploma megszerzéséért (főiskola, egyetem) folytató roma fiatalok számára.

Meggyőződésünk, hogy a szegényeket, köztük a romákat érintő problémák megoldásában komoly szerepe lehet a helyi közösségeknek, legfőképpen ott, ahol a diplomával rendelkező roma fiatalok felismerik annak jelentőségét, hogy visszatérve szűkebb hazájukba hatékonyan tudnak segítséget nyújtani a kilátástalan, jellemzően munkanélküli helyzetben élő családoknak.

A programban részt vevő hallgatók képesek lesznek a tanulmányaik során megszerzett elméleti tudásuk és a program keretében elsajátított ismereteik, gyakorlati tapasztalataik együttes alkalmazása révén a helyi közösségek problémáit érteni, azokra megoldást találni és a megszerzett kompetenciáik mentén a tevékenységük színteréül szolgáló közösség tagjainak reményt adni a helyi összefogásra, értékeik bölcs ismeretére és a közös tervezés fontosságára.

A hallgatók kiválasztásánál nem szempont, hogy milyen területen végzik tanulmányaikat, hiszen egy szociálpedagógus, egy tanító, vagy akár egészségügyi területen tanulmányokat folytató hallgatóból éppen olyan jó vidék- és közösségfejlesztő szakember válhat, mint egy agrár területen tanulmányait folytató diákból. Legfontosabb kritérium, hogy legyen meg bennük a vidékfejlesztés illetőleg a hátrányos helyzetű településeken élők fejlődéséért való aktív tenni akarás.

A program működése két elemből áll:

 • anyagi támogatás
 • szakmai mentorálás

Az anyagi támogatás célja: A felsőoktatásban tanuló roma származású fiatalok tanulmányainak eredményes befejezésének elősegítése. A program céljaival megegyező, konkrét feladatvégzés díjazása havi rendszerességgel.

Szakmai mentorálás célja: A kedvezményezettek felkészítése a település és közösségfejlesztés területén a helyi lakosság aktivizálásának, társadalmi cselekvőképességének, kezdeményező-készségének fejlesztésére, melynek során cél a közösségi megoldások érvényre jutásának segítéséhez szükséges módszerek megismertetése, azok elsajátításában való segítségnyújtás elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat biztosítása révén.

Pályázati cél:

Olyan, felelősen és alkotó módon gondolkodó, az önmaga és közösségei sorsáért felelősséget érző és azt tervezni, formálni képes, az együttműködésben gyakorlott, a helyi viszonyokat átlátó és vezérelni képes roma fiatalok képzése és támogatása, akik motorjai lehetnek a helyi közösségek aktivizálásának.

Célunk, hogy a programban részt vevő roma hallgatók, az identitásukat vállaló, választott szakmájukat magas szinten művelő szakemberekké váljanak.

Hosszú távú cél, hogy a programban részt vevő roma hallgatók későbbiekben tapasztalataikat egymással megosztva egy értékteremtő, együttműködő, szolidáris és kezdeményező közösségi hálózatot hozzanak létre.

A pályázaton való részvétel feltétele:

 • jelentkezhet, aki roma származású;
 • magyar állampolgársággal és állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik;
 • tanulmányait nappali oktatási rendszerben folytatja az első diploma megszerzéséért (főiskola, egyetem);
 • nincs főállású munkaviszonya;
 • pályázatát hiánytalanul, határidőig benyújtja;
 • középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy emeltszintű érettségi vizsgával rendelkezik elsődlegesen angol, vagy spanyol / olasz nyelvből.
 • előnyt élvez a cigány vagy a beás anyanyelvű pályázó;

Felvételi:

A felvétel három részben zajlik. Az első részben a beküldött dokumentumokat értékeli a felvételi bíráló bizottság. A második részben a pályázati kiírásnak megfelelt és a bíráló bizottság által kiválasztott fiatalok részt vesznek egy rövid, szóbeli meghallgatáson. A szóbeli meghallgatás alkalmával sikeres felvételit tett hallgatók a harmadik részben egy három napos programon vesznek részt, ezután alakul ki a felvételt elnyert támogatott hallgatók listája.

Kedvezményezett létszám: 25 fő

A támogatás mértéke: 70.000 Ft/hó/fő (bruttó)

Támogatási időszak: (8 hónap) 2013. december, 2014. január, február, március, április, május, június, július (július hónapban terepgyakorlaton vesznek részt a hallgatók)

Pályázati kötelezettség: félévente

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 21. (hétfő) 23.59

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési lap és további információ:

 • www.epir.hu
 • Lócskai Terézia (tel.: 06 1 362 8144)
 • Rézműves Melinda (tel.: 06 30 546 2212)

Az első kör eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2013. október 25. (péntek)

A pályázatokkal kapcsolatos döntéseket szakmai Bíráló Bizottság hozza meg, amelyeket a www.epir.hu honlapokon tesznek közzé a döntés napján.

Programgazda: Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, EPIR

Támogató partner:Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Forrás: NAKVI