palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Integrációs Alap 2009– a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő program

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatot hirdet a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (európai integrációs alap) 2007. és 2008. évi programjainak keretében.   A célzott területek és pályázati témakörök, földrajzi terület és a program időtartama: Az Európai Integrációs Alapból származó pénzeszközök az alábbi területeken használhatók fel:
a)    az Európai Unió bevándorlók beilleszkedésére vonatkozó politikája közös alapelveinek megvalósításával kapcsolatos intézkedések gyakorlati végrehajtása,
b)    az előrehaladás felmérése, az integrációs politikák és intézkedések kiigazítására, valamint az összehasonlító elemzések koordinációjának megkönnyítésére szolgáló mutatók és értékelési módszerek fejlesztése,
c)    a beilleszkedési politika kapacitásának bővítése, az integrációs intézkedések koordinációjának biztosítása és az interkultúrális kompetenciák kialakítása a tagállamok közigazgatásának minden szintjén.
Közzététel hivatkozási száma: IRM/TKFO/1-70/2009.

A projektek időtartama: 2009. július – 2009. december.

A pályázat benyújtása: A pályázók önállóan, de mással társulva is nyújthatnak be pályázatot. Egy szervezet több projektre vonatkozó pályázati dokumentációt is benyújthat, illetve egy projekt megvalósításában többen partnerként vehetnek részt, azonban a projektek között átfedés nem lehetséges.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. május 15. 12.00 óra
A határidő után beérkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
A nyertes pályázatok várható kihirdetése: 2009. június

További információ: A pályázatok elkészítésével/benyújtásával kapcsolatban tájékoztató kerül megtartásra 2009. április 29-én (részletesebb információ a honlapon).

További felvilágosítás az alábbi email címen kérhető: integracio@irm.gov.hu

(Forrás: IRM)