palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Területi Társulások 2019. évi működési támogatása pályázat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2019. évi működési és projektfinanszírozási támogatására.

Pályázati kiírás megnevezése: ETT-19

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenysége körében felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatások révén biztosított legyen.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 150.000.000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege: pályázónként legfeljebb 15.000.000 Ft

Pályázati kategória: Működési és projektfinanszírozási támogatás
A pályázók a pályázat keretében támogatást igényelhetnek működésükkel kapcsolatos költségeikhez, továbbá fejlesztéseik (stratégiai tervezés, projektfejlesztés, megalapozó tanulmányok kidolgozása, stb.) költségeinek fedezéséhez.

A támogatás intenzitása 100%, a pályázatban részletezettek teljes költsége támogatás keretében nyújtható.

A támogatási időszak 2019. január 1 – 2019. december 31.

A támogatásra jogosultak köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alább felsorolt szervezetek adhatnak be pályázatot:
a) a Magyarországon jogerősen nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások,
b) a magyar részvételű, külföldi székhelyű ETT 100%-os tulajdonában álló magyarországi, jogi személyiséggel rendelkező intézményei.

Letölthető dokumentumok

ETT-19_pályázati kiírás
Pályázati adatlap
pályázati kiírásban és útmutatóban használt fogalmak
Az egyes költségvetési sorokon elszámolható költségek listája
Pénzügyi elszámolás kiemelten kezelt követelményei
Áttervezési nyilatkozat
De minimis nyilatkozat
ETT-19 Költségterv

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázat kezelője
Külgazdasági és Külügyminisztérium 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
www.egtc.gov.hu
Telefon: (06-1) 458-1252

Európai Területi Társulások 2019. évi működési és projektfinanszírozási támogatás