palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fotópályázat egyházi épületekről

erdélyi unitárius egyház pályázatAz Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa pályázatot hirdet fényképészek számára minden egyházi épületről, javakról készítendő átfogó fényképsorozat elkészítésére.

Pályázhatnak: fényképészek, akik szakmai referenciákkal rendelkeznek, melyeket kérünk csatolni a pályázathoz.

A jelentkezés feltételei: 3 db A3-as méretben kinyomtatott kép a marosvásárhelyi, Bolyai téri egyházközségről, a következő felosztásban: egy külső, templomról készített kép; a templom belső részletéről (pl. szószék) készített kép; valamint egy klenódium képe;
6 db digitális formában benyújtott (.raw kiterjesztéssel, CD-lemezre másolt) kép egy választott falusi környezetben levő egyházközségből. Az unitárius egyházközségek név- és címjegyzéke megtalálható az Erdélyi Unitárius Egyház honlapján: www.unitarius.com.

A kitűzött pályadíj: 1000 lej. A nyertes fényképésszel ezt követően az Erdélyi Unitárius Egyház megállapodást köt a teljes egyházi fényképtár elkészítésének ütemtervéről, a költségek fedezéséről és a javadalmazásról.

A pályázatok beérkezésének határideje (postabélyegző dátuma): 2011. április 1., és az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:

  • személyesen: az Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának titkárságán, naponta 8–15 óra között (Kolozsvár, December 21. u. 9. sz.);
  • postai úton a következő címre:

Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatala / Episcopia Unitariana
400105 Kolozsvár / Cluj-Napoca, B-dul 21 Decemberie 1989 nr. 9.

A borítékra kérjük ráírni: Fényképész-pályázat.

További részletek: Sándor Krisztina médiareferens: 0742023220, media@unitarius.com.

Forrás: http://www.unitarius.org